By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Zanechané listy. -- ISBN 978-80-7215-588-0. -- S. 307-400
Annotation: Komentář textu se věnuje stavu autorových rukopisů a strojopisů a popisuje principy ediční práce.
Book Chapter
2
online
Webarchiv
In: Kanon [online]. -- ISSN 2695-0618. -- 29. 6. 2017
Annotation: Projev proslovený při příležitosti uvedení knihy A. Cosentino "Chvála blbosti" o J. Haškovi dne 10. 5. 2017.
Article
3
online
Webarchiv
In: Kanon [online]. -- ISSN 2695-0618. -- 1. 6. 2017
Annotation: Komentář k bibliografické části "Dějin české literatury 1945-1989", jež jsou dostupné i v elektronické verzi.
Article
4
online
Webarchiv
In: Bubínek Revolveru [online]. -- 23. 5. 2012
Annotation: Kritická reakce na článek J. Fiedora obhajujícího své nakladatelské počínání a počínání editorské R. Kopáče při práci na knize J. Němce...
Article
5
6
online
Webarchiv
In: Kanon [online]. -- ISSN 2695-0618. -- 19. 10. 2017
Annotation: Autor se ve svém komentáři kriticky vymezuje vůči recenzi M. Metelce na knihu "Jednoho dne se v našem zelináři cosi vzbouří : eseje o Moci bezmocných"...
Article
7
online
Webarchiv
In: Bubínek Revolveru [online]. -- 23. 2. 2012
Annotation: Rozsáhlý článek u příležitosti 80. narozenin M. Formana, v němž je hojně citováno zejména z řady kritických textů mířených proti Formanovi,...
Article
8
online
Webarchiv
In: Bubínek Revolveru [online]. -- 16. 4. 2012
Annotation: Kritika ediční přípravy a přístupu nakladatelství Pulchra k vydání knihy J. Němce "Dopisy z Ruzyně a Nové šance svobody" s odkazem na jejich...
Article
9
online
Webarchiv
In: Kanon [online]. -- ISSN 2695-0618. -- 7. 9. 2017
Annotation: Komentář k problematice básnických sbírek a básní V. Holana, které vznikaly koncem 60. let, resp. v 70. letech, kdy již měl Holan znovu výrazně...
Article
10
online
Webarchiv
In: Kanon [online]. -- ISSN 2695-0618. -- 2. 11. 2017
Annotation: Autor v souvislosti s udělením Ceny Jaroslava Seiferta J. Brabcovi a J. Opelíkovi připomíná jejich literárněhistorické práce a ediční činnost.
Article
11
online
Webarchiv
In: Kanon [online]. -- ISSN 2695-0618. -- 23. 11. 2017
Annotation: Referát o konferenci "Šalda MMXVII - Konference", jež se konala 9. 11. 2017 ve Venuši ve Švehlovce v Praze.
Article
12
online
Webarchiv
In: Kanon [online]. -- ISSN 2695-0618. -- 21. 12. 2017
Annotation: Článek připomíná výročí narození a úmrtí F. X. Šaldy a literárněvědné počiny, které se (nejen) v souvislosti s těmito výročími během...
Article
13
In: Týnecké listy. -- Roč. 28, 2018, č. 11, listopad, s. 34
Annotation: Článek připomínající historii příprav a vydávání spisů T. G. Masaryka a hlavní přínos editora J. Brabce.
Article
14
In: Plíšková sobě. -- S. 201-224
Annotation: Ediční komentář k revidovanému vydání knihy "Plíšková sobě" (datováno "léto 2000, zima 2018/19").
Book Chapter
15
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- Roč. 33, 2018, č. 113, zima, s. 171-[180]
Annotation: Pojednání o strojopisech překladů díla F. Kafky od J. Hanče.
Article
16
online
Webarchiv
In: Kanon [online]. -- ISSN 2695-0618. -- 17. 1. 2019
Annotation: Nekrolog literárního teoretika, historika, estetika a také fotografa M. Jankoviče, který se dlouhodobě zabýval mj. dílem B. Hrabala.
Article
17
18
online
Webarchiv
In: Kanon [online]. -- ISSN 2695-0618. -- 16. 5. 2019
Annotation: Medailon redaktora časopisu Tvář a Literárních novin a příležitostného literárního kritika J. Nedvěda.
Article
19
online
Webarchiv
In: Bubínek Revolveru [online]. -- 22. 6. 2015
Annotation: Komentář k reflexím vybraných děl české kinematografie od filmového kritika A. Stankoviče.
Article
20
online
Webarchiv
In: Bubínek Revolveru [online]. -- 5. 11. 2015
Annotation: Medailon literární historičky, teoretičky, kritičky, překladatelky a editorky R. Grebeníčkové.
Article