By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 24, 2013, č. 2, s. 37-40
Annotation: Esej o oceněném Vladislavově Otevřeném deníku; prosloveno při slavnostním předání ceny Vladislavově vnučce Madelaine Hron 21. 5. 2013.
Article
2
3
In: Vital plus. -- Roč. 4, 2010, č. 3, říjen, s. 42
Annotation: Informace o programu celodenního vysílání ČR 3 Vltava 13. 11. 2010, které bude věnováno K. H. Máchovi.
Article
4
5
In: Hrábky drápky odpadky. -- s. 5-7
Annotation: Předmluva k čítance obsahující 259 básní (142 českých autorů); - se soupisy: Autoři podle abecedního pořádku (s. 290-291); Autoři podle...
Book Chapter
6
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 15, 2004, č. 30, 19. 7., s. 2
Annotation: Glosa redaktora revue Souvislosti k otištění jeho vyjádření k anketě o ministerském katalogu v LtN č. 26/2004.
Article
7
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 54, 2006, č. 2/3, s. 263-273
Annotation: Studie, sledující význam a kontext raného Grossmanova textu Realismus integrálný (Řád, 1943) prostřednictvím zpřítomnění kritického profilu...
Article
8
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 17, 2006, č. 4, s. 37-47
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 13, 2002, č. 225, 26. 9., s. A7
Annotation: Příspěvek k polemice o financování literárních časopisů.
Article
10
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. [10], 1999, č. 3/4 (41/42), s. 204-211
Annotation: Recenze.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 11, 2000, č. 36, 30. 8., s. 9
Annotation: Recenze původně samizdatové sbírky (1982).
Article
12
In: Pěší zóna. -- R. 2001, č. 8, s. 71-72
Annotation: Článek k otištěným textům z pozůstalosti V. V. (s. 73-76).
Article
13
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 12, 1999, č. 94, 22. 4., příl. Umění a kritika, s. 18
Annotation: Nekrolog.
Article
14
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 12, 1999, č. 134, 10. 6., příl. Umění a kritika, s. 19
Annotation: Recenze čísla 1/1999.
Article
15
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 12, 1999, č. 146, 24. 6., s. 18
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. [10], 1999, č. 1 (39), s. 207-220
Annotation: Studie; rozbor básnické sbírky. S biografickou poznámkou o autoru studie.
Article
17
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 12, 1999, č. 234, 7. 10., příl. Umění a kritika, s. 17
Annotation: Glosa k literárním soutěžím pro začínající autory; v rubrice 22 ř.
Article
18
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 21, 2010, č. 3, s. 301-304
Annotation: Smuteční řeč pronesená v obřadní síni ve Strašnicích 21. 6. 2010; s úvodní redakční poznámkou.
Article
19
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 18, 2007, č. 1, s. 44-50
Annotation: S poznámkou Řeč-esej přednesená 30. ledna 2007 při hejdovském večeru v rámci cyklu autorských čtení v pražském Café & knihkupectví Fra.
Article
20
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. [9], 1998, č. 1 (35), s. 187-188
Annotation: Předmluva k otištěnému výboru z knih, rukopisných fragmentů a dopisů M. Jiránka (s. 188-194); s medailonem (podepsáno P. Š., s. 194).
Article