By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 29, 2018, č. 11, listopad, příl. Divadlo a film, s. 8
Annotation: Recenze filmu "Hovory s TGM" J. Červenky.
Article
2
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 40, 2018, č. 7, září, s. 50-51
Annotation: Článek o genezi filmu "Démanty noci" v režii J. Němce.
Article
3
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 39, 2017, č. 1, leden, s. 32-34
Annotation: Článek o filmu "Tři oříšky pro Popelku" jako příkladu aktualizačních postupů v normalizační pohádkové tvorbě.
Article
5
Annotation: Kolektivní monografie se zabývá filmovou pohádkou Tři oříšky pro Popelku, předpoklady jejího vzniku, její popularitou a recepcí u nás i v...
Book