By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Rak. -- ISSN 1335-1702. -- Roč. 15, 2010, č. 10, s. 3-7
Annotation: Esej.
Article
2
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 46, 2011, č. 3, s. 56-62
Annotation: Kritická studie k výkladu věnovanému poezii v kapitole Literárne procesy v 90. rokoch a súčasný literárny život na Slovensku z níže uvedené...
Article
3
In: OS - Fórum občianskej spoločnosti. -- Roč. 7, 2003, č. 11, listopad, s. 62-64
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Fraktál. -- ISSN 2585-8912. -- Roč. 1, 2018, č. 2, s. 100-108
Annotation: Studie se věnuje způsobu prezentace města ve slovenské poezii 2. poloviny 20. století.
Article
6
by Šrank, Jaroslav, 1975- ola2007364825{{{}}}}
Published Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2015.
Annotation: Monografie se věnuje literární kultuře na Slovensku po roce 1989 a formuje ucelenou koncepci pomocí pojmů vycházejících z podnětů literární...
Book
7
In: Listopadové proměny : česká a slovenská literatura v kontextu roku 1989. -- ISBN 978-80-7658-019-0. -- S. 113-155
Annotation: Studie mapuje procesy reintegrace slovenských spisovatelů, bývalých členů Zväzu slovenských spisovateľov, po listopadu 1989.
Article
8
In: Rak. -- ISSN 1335-1702. -- Roč. 16, 2011, č. 5, s. 1-30
Annotation: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference (FF Univerzity Komenského, 12. 5. 2010) je otištěn jako příloha tohoto čísla.
Article
9
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 36, 2001, č. 5/6, s. 9-10
Annotation: Komentáře ke stati V. Flusera otištěné na s. 6-9.
Article
10
In: Rak. -- ISSN 1335-1702. -- Roč. 16, 2011, č. 11, Příloha, s. 1-55
Annotation: Sborník vybraných příspěvků z konference, která se uskutečnila na FF UK v Bratislavě 18.-19. 5. 2011. Sborník je završením grantového projektu...
Article
12
14