By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


2
In: Kontexty. -- ISSN 1803-6988. -- Roč. 3 (22), 2011, č. 3, s. 79-83
Annotation: Rozhovor o hudbě, literatuře a jejich propojování; s rozsáhlým úvodním medailonem M. Š.
Article
3
In: Milíř. -- ISBN 978-80-7326-214-3. -- Sv. 14, 2012, s. 34-37
Annotation: Nekrolog; původně otištěno v revue Kontexty (2012/2, s. 70-74), upraveno.
Article
6
In: Univerzitní noviny. -- ISSN 1211-6866. -- Roč. 10, 2003, č. 9, 30. 9., s. 74
Annotation: Závěrečná z glos Hudebního zápisníku M. Štědroně (s. 72-74); o spolupráci J. Skácela s divadlem Husa na provázku; s citací nepublikované...
Article
7
In: Univerzitní noviny. -- ISSN 1211-6866. -- Roč. 10, 2003, č. 10, 31. 10., s. 81
Annotation: Závěrečná z recenzních glos Hudebního zápisníku M. Štědroně (s. 80-81).
Article
8
9
In: Univerzitní noviny. -- ISSN 1211-6866. -- Roč. 11, 2004, č. 3, 31. 3., s. 48-50
Annotation: Soubor recenzních glos v rubrice Hudební zápisník Miloše Štědroně.
Article
10
In: Univerzitní noviny. -- ISSN 1211-6866. -- Roč. 10, 2003, č. 12, 31. 12., s. 33
Annotation: První ze souboru recenzních glos.
Article
11
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 14, 2004, č. 154, 2. 7., s. 15
Annotation: Příspěvek v seriálu věnovaném 150. výročí narození L. Janáčka.
Article
12
In: Univerzitní noviny. -- ISSN 1211-6866. -- Roč. 12, 2005, č. 1, 31. 1., s. 53-54
Annotation: Soubor recenzních glos, mj. o Kunderově bilingvní bibliofilii.
Article
13
In: Univerzitní noviny. -- ISSN 1211-6866. -- Roč. 9, 2002, č. 3, 31. 3., s. 63-65
Annotation: Soubor recenzních glos.
Article
14
In: Univerzitní noviny. -- ISSN 1211-6866. -- Roč. 9, 2002, č. 3, 31. 3., s. 63
Annotation: V rámci Hudebního zápisníku Miloše Štědroně Bezzájmová libost č. 21.
Article
15
In: Univerzitní noviny. -- ISSN 1211-6866. -- Roč. 9, 2002, č. 4, 30. 4., s. 75
Annotation: Prvá v souboru recenzních glos (s. 75-76).
Article
16
17
In: Univerzitní noviny. -- ISSN 1211-6866. -- Roč. 9, 2002, č. 7/8, 31. 8., s. 64
Annotation: Recenze; v rámci recenzního bloku M. Štědroně Bezzájmová libost č. 25 (s. 62-64).
Article
18
In: Univerzitní noviny. -- ISSN 1211-6866. -- Roč. 9, 2002, č. 9, 30. 9., s. 56-57
Annotation: Recenze; v rámci recenzního bloku M. Štědroně Bezzájmová libost č. 25 [spr. 26].
Article
19
In: Univerzitní noviny. -- ISSN 1211-6866. -- Roč. 9, 2002, č. 11, 30. 11., s. 60
Annotation: Recenze; v rámci recenzního bloku M. Štědroně Bezzájmová libost č. 28.
Article
20
In: Univerzitní noviny. -- ISSN 1211-6866. -- Roč. 9, 2002, č. 12, 31. 12., s. 80
Annotation: Recenze hry otištěné v časopisu Svět a divadlo č. 5-6/2002; v rámci recenzního bloku M. Štědroně Bezzájmová libost č. 29 (s. 79-80).
Article