By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 15, 2005, č. 42, 17.-23. 10., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 12, 2002, č. 3, 14.-20. 1., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 12, 2002, č. 12, 18.-24. 3., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 12, 2002, č. 43, 21.-27. 10., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 45, 1997, č. 2, s. 150-156
Annotation: Příspěvek na sympoziu k 50. výročí úmrtí V. Jiráta.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 42, 1994, č. 3, s. 276-294
Annotation: Analytická studie souboru prozaických prací F. L. z let 1907-1914 Snílci a vrahové (vydaném 1921).
Article
8
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 38, 1990, č. 2, s. 126-140
Annotation: O románové tvorbě J. W.
Article
9
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 3, 1990, č. 146, 25. 8., s. 6
Annotation: Nový Petr; polemika s jeho článkem (LN, č. 128).
Article
10
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 3, 1990, č. 158, 8. 9., s. 7
Annotation: Nový Petr; ukončení polemiky.
Article
11
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 35, 1987, č. 2, s. 97-102
Annotation: Konference k 150. výročí úmrtí K. H. M. (Dobříš, 3.-4. 11. 1986).
Article
12
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 35, 1984/1985, č. 4, prosinec 1984, s. 189-191
Annotation: Neff Vladimír; recenze.
Article
14
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 18, 1989, č. 9, listopad, s. 95-98
Annotation: V rubrice Zapomínané dědictví.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 37, 1989, č. 2, s. 176-178
Annotation: Čapek Josef; recenze.
Article
17
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 35, 1987, č. 5/6, s. 537-548
Annotation: Příspěvek z konference ke 120. výročí narození a 50. výročí úmrtí F. X. Šaldy.
Article
18
In: Philologica Pragensia. -- ISSN 0048-3885. -- Roč. 31, 1988, č. 2, příl. Časopis pro moderní filologii, roč. 70, s. 90-95
Article
19
In: Věstník ČSAV. -- ISSN 0009-0492. -- Roč. 97, 1988, č. 1, s. 40-42
Annotation: Referát o konferenci (Praha, 1.-2. 4. 1987).
Article
20
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 17, 1988, č. 2, únor, s. 112-115
Annotation: V cyklu Zapomínané dědictví.
Article