By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 73, 2004, č. 4, s. 438-442
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Slavica litteraria. Řada literárněvědné slavistiky (X). -- ISSN 1212-1509. -- Roč. 53, 2004, č. 7, s. 160-161
Annotation: Recenze translatologické monografie současné lektorky polštiny na FF MU v Brně a polské slovakistky.
Article
5
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 16, 2002, č. 1, jaro, 3. s. obálky
Annotation: Fejeton.
Article
6
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 16, 2002, č. 2, léto, 3 s. obálky
Annotation: Fejeton.
Article
7
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 16, 2002, č. 3, podzim, 3. s. obálky
Annotation: Fejeton.
Article
8
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 69, 2000, č. 2, s. 177-184
Annotation: Příspěvek přednesený na VII. česko-polském sympoziu věnovaném české a polské literatuře 90. let 20. století.
Article
10
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 67, 1998, č. 3, s. 317-328
Annotation: Studie vycházející materiálově z polské literatury.
Article
11
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 16, 2002, č. 4, zima, 3. s. obálky
Annotation: Fejeton o práci literárního vědce.
Article
12
In: Lidová demokracie - Brno. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 49, 1993, č. 281, 3. 12., s. 9
Annotation: Recenze; Četyna Bohumír.
Article
13
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1982, č. 38, 22. 9., příl. Kmen, č. 38, s. 3
Annotation: Stať k 100. výročí narození 3. 4.; též o jeho přátelství s Thákur Rabíndranáth.
Article
14
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 32, 1988, č. 1, leden, s. 60-61
Annotation: Recenze knihy s paralelně vydaným originálem.
Article
15
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 37, 1981, č. 281, 27. 11., s. 2
Annotation: Recenze též o: Müller Jaroslav, Přátelé Zeleného údolí, kniha pro mládež.
Article
16
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 38, 1982, č. 102, 1. 5., s. 5
Annotation: Medailón formou otevřeného dopisu.
Article
17
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 37, 1981, č. 294, 12. 12., s. 5
Annotation: Recenze; mj. též o: Chytil Václav, Holoubek, kniha povídek; Crha Richard, Čas medu, cukru a malin, kniha povídek.
Article
18
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 39, 1983, č. 148, 25. 6., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 37, 1981, č. 53, 4. 3., s. 2
Annotation: K 80. narozeninám 4. 3.
Article
20
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 41, 1985, č. 260, 4. 11., s. 2
Annotation: Recenze almanachu polských autorů žijících na Moravě.
Article