By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Telegraf. -- ISSN 1210-0846. -- Roč. 2, 1993, č. 205, 4. 9., Příloha, s. 8
Annotation: Glosa vyjadřující se k zamlčování jmen překladatelů v učebnici Literární výchova pro 7. ročník.
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 3, 1992, č. 40, 1. 10., s. 2
Annotation: Společnost R. M. Rilkeho; o její zakládající schůzi 15. 9. a plánech - Rilke Rainer Maria.
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 3, 1990, č. 5, 1. 2., s. 4
Annotation: Kritický článek o: Lidové nakladatelství.
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 1, 1990, č. 1, 8. 3., s. 2-3
Annotation: Replika na předchozí prohlášení.
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 3, 1990, č. 7, 15. 2., s. 2
Annotation: Konala se v Liblicích 5.-7. 2. na téma Masaryk a dnešek.
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 3, 1990, č. 7, 15. 2., s. 2
Annotation: K 60. výročí narození 5. 2.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 3, 1990, č. 8, 22. 2., s. 11
Annotation: Reakce pražských rusistů na Graninův dopis F. Kautmanovi a J. Císařovskému z 12. 11. 1989; Kautman František, Císařovský Josef.
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 1, 1990, č. 11, 17. 5., s. 13
Annotation: O dojmech z Paříže; též o česko-francouzských literárních vztazích.
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 1, 1990, č. 12, 24. 5., s. 2
Annotation: Lidové nakladatelství; o cenách za rok 1989.
Article
10
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1989, č. 45, 1. 11., s. 1
Annotation: Recenze.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 2, 1991, č. 2, 10. 1., s. 2
Annotation: Glosa k morální problematice publikování literárních prací pod jmény jiných autorů v 70.-80. letech.
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 2, 1991, č. 15, 11. 4., s. 3
Annotation: O čtenářské besedě s A. J. L. u příležitosti vydání jeho knihy rozhovorů Generace, Praha, Čs. spisovatel 1990.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 2, 1991, č. 22, 30. 5., s. 13
Annotation: Medailón k nedožitým šedesátinám 4. 6.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 2, 1991, č. 42, 17. 10., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 2, 1991, č. 43, 24. 10., s. 13
Annotation: Poznámka k otištěnému francouzskému originálu básně P. K. Tout sur le crépuscule (ze sbírky Sentiment d'antichambre dans un café d'Aix, Paris,...
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 3, 1992, č. 4, 23. 1., s. 2
Annotation: O podmínkách literární ceny společnosti Mobil, určené na rok 1992 pro Československo a zajišťující vítězi překlad do angličtiny a vydání...
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 3, 1992, č. 14, 2. 4., s. 2
Annotation: Referát o celostátním sympoziu s mezinárodní účastí konaném v Rychnově nad Kněžnou 20.-22. 3.
Article
18
In: Svět socialismu. -- ISSN 0139-6803. -- Roč. 20, 1987, č. 13, 25. 3., s. 14
Annotation: O semináři věnovaném přípravě čtenářských besed v odbočkách SČSP v letech 1987-1988; s obsahem referátů: Zahrádka Miroslav, Poljakov Jurij,...
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 1, 1988, č. 42, 20. 10., s. 2
Annotation: O udělení prémií: Český literární fond 4. 10.
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 2, 1989, č. 24, 15. 6., s. 2
Annotation: O předání cen vítězům 9. ročníku soutěže pořádané Sdružením českých překladatelů při Českém literárním fondu 23. 5.
Article