By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Český lid. -- ISSN 0009-0794. -- Roč. 99, 2012, č. 3, s. 281-298
Annotation: Studie k pobytům B. Němcové na Slovensku v letech 1851-1855, jejím etnografickým a folkloristickým výzkumům a jejich odrazu v publicistice B. Němcové.
Article
2
In: Český lid. -- ISSN 0009-0794. -- Roč. 92, 2005, č. 4, s. 439-440
Annotation: Referát o výstavě.
Article
3
In: Literární archiv. -- ISSN 0231-5904. -- Sv. 35/36, 2003/2004, s. 99-109
Annotation: Životopisná studie - zejména o její činnosti sběratelské a národopisné; připojeny čtyři fotografie.
Article
4
In: Český lid. -- ISSN 0009-0794. -- Roč. 90, 2003, č. 4, s. 359-370
Annotation: Studie o přípravách výstavy, též o práci Z. Braunerové.
Article
6
In: Český lid. -- ISSN 0009-0794. -- Roč. 93, 2006, č. 2, s. 137-151
Annotation: Studie o etnografických aktivitách K. V. Zapa a H. z Wisniowskich-Zapové.
Article
7
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 51, 2003, č. 1, únor, s. 76-82
Annotation: Studie; předneseno na kolokviu.
Article
8
10
In: Český lid. -- ISSN 0009-0794. -- Roč. 85, 1998, č. 2, s. 184-185
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Český lid. -- ISSN 0009-0794. -- Roč. 85, 1998, č. 4, s. 359-361
Annotation: Zpráva o akci s rozsáhlým blokem literárněvědných příspěvků.
Article
13
In: Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica. Studia etnographica. -- Sv. 1, 1994, sv. 8, s. 67-77
Annotation: Příspěvek přednesený na konferenci pracovníků kateder etnologie FFUK v Praze a Filozofické fakulty Jagellonské univerzity v Krakově, konané...
Article
14
In: Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica. Studia ethnographica. -- Sv. 1, sv. 6, 1990, s. 113-118
Annotation: O vztahu E. F. B. k lidové kultuře, zejména o jeho scénickém pásmu sestaveném z původních neupravených textů: Erben Karel Jaromír, Prostonárodní...
Article
15
16
by Štěpánová, Irena, 1948- jo2002159895{{{}}}}
Published Praha : Mladá fronta, 2008.
Annotation: Monografie soustřeďující se především na mimoliterární aktivity T. N. a její osobní život; s kapitolami: Svět bájí a zlatých snů; Malé...
Book
17
In: Literární archiv. -- ISSN 0231-5904. -- Sv. 39, 2007,s. 149-155
Annotation: Komentované úryvky z korespondence J. Nováka a T. Novákové.
Article
18
by Štěpánová, Irena, 1948- jo2002159895{{{}}}}
Published Praha ; Litomyšl : Paseka, 2005.
Annotation: Monografie, s Předmluvou (s. 7-9) a s oddíly: Dědictví (s. 11-135, s kapitolami: Kořeny /1822-1865/, Dcera Sokola /1866-1872/, Společná léta /1873-1884/,...
Book
19
online
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 3, 2006, č. 6, s. 218-226
Annotation: Portrét H. Zapové, K. Havlíček Borovský je zmíněn jako autor svědectví o H. Zapové.
Article
20
In: Český lid. -- ISSN 0009-0794. -- Roč. 80, 1993, č. 2, s. 109-115
Annotation: Studie o národopisné činnosti T. N.
Article