By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


Jan Štěrba

}}

Jan Štĕrba (; born 1 June 1981 in Prague) is a Czech sprint canoeist who has competed since the late 2000s. He won the bronze medal in the K-4 1000 m event at the 2010 ICF Canoe Sprint World Championships in Poznań. Provided by Wikipedia
1
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 48, 1996, č. 5, s. 170-171
Annotation: O metodě přípravy na prezentaci knih jako součást literární výchovy mládeže; autor je učitel českého jazyka a literatury.
Article
2
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 39, 1995, č. 1, s. 47-48
Annotation: Stať porovnávající názory literárněvědných statí zaměřených na dětskou literaturu s názory dětských čtenářů.
Article