By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Střed = Centre. -- ISSN 1803-9243. -- Roč. 10, 2018, č. 2, prosinec, s. 101-108
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Bohemia. -- ISSN 0523-8587. -- Bd. 57, 2017, Heft 1, s. 204-254
Annotation: Recenze na kolektivní monografii o dějinách cenzury v českých zemích.
Article
3
4
In: Kontexty. -- ISSN 1803-6988. -- Roč. 3 (22), 2011, č. 2, s. 86-90
Annotation: Recenze.
Article
5
6
In: Český časopis historický. -- ISSN 0862-6111. -- Roč. 102, 2004, č. 4, s. 853-855
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Documenta Pragensia. -- ISSN 0231-7443. -- Sv. 18, 2000, s. 141-159
Annotation: Příspěvek na konferenci; s příl. Tabulky (s. 157-199, sociální složení osob a nejštědřejší dárci).
Article
9
In: Časopis Matice moravské. -- ISSN 0323-052X. -- Roč. 124, 2005, č. 2, s. 585-591
Annotation: Recenze.
Article
13
14
In: Kontexty. -- ISSN 1803-6988. -- Roč. 2 (21), 2010, č. 5, s. 14-21
Annotation: Studie s kapitolami Mácha, Sabina a mazziniovský lid, Sabinovy ambice a strmý pád, "Bouřňáci", "bouřliváci" a revoluce 1848-1849, Jak číst poslední...
Article
15
In: Minulostí Západočeského kraje. -- ISSN 0544-3830. -- Sv. 15, 2010, s. 333-345
Annotation: Studie je rozšířenou verzí příspěvku předneseného u příležitosti zahájení výstavy "Písmák Mašek z Vodokrt, 215. výročí narození",...
Article
16
In: Československý časopis historický. -- ISSN 0045-6187. -- Roč. 27, 1979, č. 3, červen, s. 435-441
Annotation: Recenze.
Article
17
18
In: Historický obzor. -- ISSN 1210-6097. -- Roč. 6, 1995, č. 7/8, červenec/srpen, s. 172-183
Annotation: Stať soustřeďující se na některé momenty společenského a politického života 60. a 70. let 19. století, v nichž F. Palacký a Rieger František...
Article
19
In: Moderní dějiny : sborník k dějinám 19. a 20. století. -- ISSN 1210-6860. -- Roč. 19, 2011, č. 1, s. 261-2263
Annotation: Referát z konference "Mezinárodní konference Kulturní politika a divadlo v evropských impériích. "Kulturní stát" Rakousko v mezinárodním srovnání"...
Article
20
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 35, 2013, č. 10, prosinec, s. 50-51
Annotation: Recenze.
Article