By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Květy. -- ISSN 0023-5849. -- Roč. 1, 1951, č. 10, 11. 3., s. 9
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Květy. -- ISSN 0023-5849. -- Roč. 1, 1951, č. 12, 25. 3., s. 9
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Květy. -- ISSN 0023-5849. -- Roč. 1, 1951, č. 13, 1. 4., s. 9
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Květy. -- ISSN 0023-5849. -- Roč. 1, 1951, č. 18, 6. 5., s. 9
Annotation: Zamyšlení nad knihou K. V. Raise (pravděpodobně se jedná o Výminkáře) v souvislosti s rozhlasovou besedou se zemědělci.
Article
5
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 41, 1955, č. 4/5, duben/květen, s. 168-170
Annotation: Článek uvádí řadu sovětských autorů, jejichž tvorba zásadně ovlivnila autory české počínaje J. Wolkerem a A. Zápotockým konče.
Article
6
7
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1952, č. 7, s. 1078-1083
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1952, č. 10, s. 1456-1465
Annotation: Studie o vztahu české a ruské literatury od počátku 19. stol. s důrazem na ohlas Velké říjnové revoluce v české literatuře a autory inspirujícími...
Article
9
In: Krásná literatura. -- ISSN 0450-9102. -- Roč. [5], 1959, č. [1], leden/únor/březen, s. 30
Annotation: Anotace k vydání Povídek I. Karla Václava Raise v edici Vybrané spisy při příležitosti 100. výročí narození autora.
Article
10
In: Nová mysl. -- ISSN 0322-905X. -- Roč. 5, 1951, č. 5/6, 15. 6., s. 459-470
Annotation: Stať u příležitosti 30. výročí založení Komunistické strany Československa se věnuje jejímu podílu na budování socialistické kultury....
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 33, 1952, č. 345, 25. 12., s. 2
Annotation: Povšechně hodnotící přehledový článek o literárních dílech raných 50. let.
Article
12
13
14
In: O ztraceném ševci. -- s. 628-631
Annotation: Doslov.
Book Chapter
15
In: Jiskry z křemene. -- S. 7-8, 25, 33-34, 56, 71-72, 94, 102, 136, 158, 174
Annotation: Průvodní texty ve výboru z díla a korespondence určeném mládeži.
Book Chapter
16
In: Cestička k domovu. -- S. 265-268
Annotation: Doslov.
Book Chapter
17
18
In: Československý rozhlas. -- ISSN 2571-0176. -- Roč. 38, 1971, č. 6, 25. 1., s. 12
Annotation: Poznámka o připravovaném rozhlasovém seriálu.
Article
19
In: Jiskry z křemene. -- s. 7-8
Annotation: Průvodní text k výboru pro mládež, který obsahuje ukázky z díla a korespondence K.H.
Book Chapter
20
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 21, 1965, č. 260, 19. 9., s. 4
Annotation: Článek vedoucího literární redakce Čs. rozhlasu.
Article