By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 29, 2018, č. 2, s. 67-83
Annotation: Rozhovor o jeho vztahu k divadlu a o jeho profesní kariéře; připojena bio-bibliografická poznámka J. Štefanidese.
Article
2
by Štefanides, Jiří, 1949-
Published Olomouc : Univerzita Palackého, 2000
Annotation: Východiskem monografie je jedna ze dvou studií autorovy habilitační práce Kontinuita divadla (Olomouc 1996), rozšířená zde o vzpomínky účastníků...
Book
3
In: Ostrava. -- ISSN 0232-0967. -- Sv. 12, 1983, s. 65-105
Annotation: O vzniku scény a přehled repertoáru; též o dramaturgovi: Martínek Vojtěch.
Article
4
In: Kulturní měsíčník. -- ISSN 0231-9462. -- Roč. 5, 1987, č. 1, leden, s. 28-30
Annotation: O 6. jihomoravské činoherní přehlídce (14.-20. 11. 1986), věnované současné české hře.
Article
5
In: Středisko. -- ISSN 0232-0126. -- Roč. 64, 5, 1977/1980, s. 20-23
Annotation: Stať.
Article
6
In: Ostravský večerník. -- ISSN 1212-7078. -- Roč. 13, 1980, č. 69, 8. 4., s. 4
Annotation: Referát.
Article
7
In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Philosophica. Philosophica - Aesthetica, sv. 25. Litteraria - Theatralia - Cinematographica = Kontext(y) III. -- R. 2002, s. 107-113
Annotation: O německé premiéře Bílé nemoci v českých zemích (česká premiéra 29.1.1937 ve Stavovském divadle v Praze, 19.2.1937 v Národním divadle v...
Article
8
In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Philosophica. Philosophica - Aesthetica, sv. 27. Litteraria - Theatralia - Cinematographica = Kontext(y) IV. -- R. 2004, s. 141-151
Annotation: Přehledová stať, s kapitolami: Prostor německy mluveného divadla; Morava a Slezsko jako multikulturní prostor; Česky mluvené divadlo na Moravě...
Article
9
In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Philosophica. Philosophica - Aesthetica, sv. 27. Litteraria - Theatralia - Cinematographica = Kontext(y) IV. -- R. 2004, s. 211-212
Annotation: Kritická recenzní glosa k uvedené dvoudílné publikaci, zejména ke 4 podkapitolkám věnovaným divadlu a hudbě.
Article
11
In: Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity. -- Č. 170, 1997, s. 217-250
Annotation: Studie, s kapitolami: Region jako divadelní terén, Divadlo v národních jazycích v multinárodním prostoru, Německé a české divadlo v Moravské...
Article
12
In: Ostravský kulturní měsíčník. -- ISSN 0139-6749. -- Roč. 1, 1976, č. 7, červenec, s. 28-29
Annotation: Referát o inscenaci v Ostravě.
Article
13
In: Ostravský kulturní měsíčník. -- ISSN 0139-6749. -- Roč. 1, 1976, č. 4, duben, s. 22-23
Annotation: Referát o ostravské inscenaci.
Article
14
In: Ostravský kulturní měsíčník. -- ISSN 0139-6749. -- Roč. 1, 1976, č. 6, červen, s. 28-29
Annotation: Referát o inscenaci v Ostravě.
Article
15
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1976, č. 29, 14. 7., s. 15
Annotation: Referát o inscenaci v Ostravě.
Article
16
In: Ostravský kulturní měsíčník. -- ISSN 0139-6749. -- Roč. 4, 1979, č. 1, leden, s. 36-37
Annotation: Referát o večeru poezie E. Kotarbové a J. Stehlíkové Strom se třemi jablky v Ostravě.
Article
17
In: Ostravský večerník. -- ISSN 1212-7078. -- Roč. 13, 1980, č. 92, 13. 5., s. 4
Annotation: Referát.
Article
18
In: Ostravský kulturní měsíčník. -- ISSN 0139-6749. -- Roč. 5, 1980, č. 5, květen, s. 38-40
Annotation: Referát o inscenaci v Ostravě.
Article
19
In: Ostravský večerník. -- ISSN 1212-7078. -- Roč. 13, 1980, č. 65, 1. 4., s. 4
Annotation: Referát.
Article
20
In: Ostravský kulturní měsíčník. -- ISSN 0139-6749. -- Roč. 4, 1979, č. 4, duben, s. 36-37
Annotation: Referát o inscenacích v pražském Divadle E. F. Buriana a v Českém Těšíně.
Article