By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Zpravodaj Společnosti bratří Čapků. -- ISSN 1805-7527. -- R. 2019, č. 57, s. 12-27
Annotation: Studie o skotském básníkovi a překladateli E. Muirovi, který byl v dlouhodobém kontaktu s československou kulturou a několikrát pobýval v Československu...
Article
2
In: Zpravodaj Společnosti bratří Čapků. -- ISSN 1805-7527. -- R. 2005, č. 44, s. 50-58
Annotation: O původu textů J. Čapka Moje první vzpomínka a Jedno k druhému a jejich otiscích.
Article
3
In: Zprávy Společnosti bratří Čapků. -- R. 2004, č. 75, prosinec, s. 2-3
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Zpravodaj Společnosti bratří Čapků. -- ISSN 1805-7527. -- R. 2003, č. 42, s. 1-5
Annotation: Komentovaná edice překladu pěti básní, upozorňující v úvodní poznámce na odlišnosti v časopiseckém (Cesta, 11.10.1918; 12.3.1920) a knižním...
Article
5
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 10, 2006, č. 38, červen, s. 64-66
Annotation: Článek.
Article
6
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 28, 2006, č. 8, [srpen], s. 46-47
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Zprávy Společnosti bratří Čapků. -- R. 2006, č. 82, září, s. 4
Annotation: Medailon Ivana Klímy - laudatio k udělení ceny.
Article
8
In: Zpravodaj Společnosti bratří Čapků. -- ISSN 1805-7527. -- R. 2006, č. 45, s. 89-93
Annotation: Srovnání Čapkova cestopisu a cestovních zápisků O. Odložilíka.
Article
9
10
11
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 2, 1998, č. 8, prosinec, s. 76
Annotation: Fejeton.
Article
13
In: Zprávy Společnosti bratří Čapků. -- R. 2003, č. 70, září, s. 4
Annotation: Recenze bohemistického obsahu ročenky.
Article
14
15
In: Zprávy Společnosti bratří Čapků. -- R. 1999, č. 53, červen, s. 6
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Zprávy Společnosti bratří Čapků. -- R. 1999, č. 54, září, s. 4
Annotation: Medailon u příležitosti udělení Ceny Karla Čapka.
Article
17
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 23, 2001, č. 6, s. 59
Annotation: Polemická glosa k Čornejově recenzi.
Article
18
In: Katolický týdeník. -- ISSN 0862-5557. -- Roč. 8, 1997, č. 13, 30. 3., příl. Perspektivy, č. 3, s. 6
Annotation: Recenze knihy o osudech Josefa Jílka, Karla Hradeckého, Felixe Peřka a Jaroslava Hrnečka.
Article
19
In: Zprávy Společnosti bratří Čapků. -- R. 1994, č. 34, září, s. [2]
Annotation: Kritika italského překladu povídkového souboru K. Čapka.
Article
20
In: Zpravodaj Společnosti bratří Čapků. -- ISSN 1805-7527. -- R. 1994, č. 33, s. 66-69
Annotation: Úvaha o jedné z postav hry; otištěno v sborníku příspěvků ze sympozia o K. Č. (Varšava, 1.-2. 10. 1990) Pamietnik slowianski, 40, 1990, s. 97-102.
Article