By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 7, červenec, s. 171-172
Annotation: Autor reaguje na svůj příspěvek a reakci S. Křupky na něj, jež byly uveřejněny v časopise Plamen (1960, č. 3 a č. 5), a přehodnocuje pojem...
Article
2
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 11, 1955, č. 261, 29. 10., s. 3
Annotation: Báseň.
Article
3
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1949, č. 2, s. 69-70
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 42, 2012, č. 5, 11. 10., s. 77-80
Annotation: Fejeton se zmínkami o knihách J. Blažkové, V. Párala a pornografickém románu na pokračování v deníku Práce; s krátkou redakční poznámkou...
Article
5
In: Květy. -- ISSN 0023-5849. -- Roč. 1, 1951, č. 33, 19. 8., s. 9
Annotation: Medailon. Na s. 15-16 je otištěna Nerudova povídka Hastrman a báseň Jen dál!, na s. 15 dopis Jan Neruda Karolině Světlé.
Article
6
7
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 25, 1995, č. 1, s. 42-43
Annotation: Předneseno na konferenci Nezávislá literatura po pěti letech, konané 17.-18. 11. v Praze.
Article
8
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 46, 1990, č. 56, 7. 3., s. 3
Annotation: Přetisk článku k 50. výročí úmrtí T. G. M. z: Listy (Pelikán Jiří) v srpnu 1987 (Štern tehdy užil pseudonymu Bohemicus).
Article
9
In: Prostor. -- ISSN 0862-7045. -- Roč. 26, 2008, č. 79, [léto], s. 82-92
Annotation: Esej v tematickém čísle; s biografickou poznámkou o autorovi (s. 82).
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 13, 1964, č. 36, 5. 9., s. 3-4
Annotation: Přednesený diskusní příspěvek.
Article
12
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 24, 1968, č. 76, 17. 3., s. 1 a 5
Annotation: K dopisu K. M.
Article
13
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 23, 1967, č. 318, 18. 11., s. 4
Annotation: O socialistické demokracii.
Article
14
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 3, 1961, č. 6, červen, s. 4-7
Annotation: S požadavkem, aby literatura zachycovala postup socialistické demokracie a vztahů mezi lidmi.
Article
15
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 17, 1961, č. 182, 30. 7., s. 4
Annotation: Esej v rubrice Nedělní beseda.
Article
16
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 8, 1966, č. 4, duben, s. 16-27
Annotation: O realistické a avantgardní koncepci revoluční kultury ve dvacátých letech ; rovněž o jejích současných interpretacích.
Article
17
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 8, 1966, č. 9, září, s. 165-166
Annotation: Odpověď na polemiku M. Červenky (Orientace, č. 2).
Article
18
In: Student. -- ISSN 0585-4512. -- Roč. 2, 1966, č. 24, s. 3
Annotation: Polemika s článkem J. Hořce (S, č. 22).
Article
19
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 26, 1996, č. 6, s. 25-27
Annotation: Dešifrace některých pseudonymů a šifer (jejich seznam otištěn pod názvem Přiznejte se! in: L, 22, 1992, č. 5, s. 106-112). - Rozepsány na lístcích...
Article
20
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 14, 1958, č. 135, 7. 6., s. 5
Annotation: Báseň.
Article