By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Universum. -- ISSN 0042-0417. -- Roč. 1, 1966, č. 2, s. 80-81
Annotation: K 150. výročí narození L. Š. a ke konferenci o svět. lit. avantgardě ve Smolenichích; též o národních a světových zdrojích slovenské literatury.
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 46, 1966, č. 122, 4. 5., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 46, 1966, č. 183, 5. 7., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Tvář v rose. -- s. 124-130
Annotation: Doslov.
Book Chapter
5
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 8, 1966, č. 5, květen, s. 43-45
Annotation: Recenze.
Article
6
7
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 39, 1983, č. 213, 9. 9., s. 4
Annotation: O 11. kolokviu Mezinárodní asociace literárních kritiků (AICL) o vztahu literatury a sdělovacích prostředků (Dobříš, 8. 9.).
Article
8
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 8, 1979, č. 7, září, s. 44-46
Annotation: Studie o vztahu estetična a literatury.
Article
9
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1980, č. 42, 15. 10., s. 6
Annotation: Příspěvek v seriálu Hovoříme o dramatu.
Article
10
12
In: Nová mysl. -- ISSN 0322-905X. -- R. 1964, č. 9, září, s. 1143-1145
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 8, 1964, č. 4, duben, s. 173-174
Annotation: Recenze.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 11, 1963, č. 3, květen, s. 183-187
Annotation: Přednesený referát.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 49, 1969, č. 51, 1. 3., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1973, č. 31, 1. 8., příl. Literatura-umění-kritika, č. 8, s. 6-7
Annotation: Studie; zkráceno z: Slovenské pohl'ady, č. 6.
Article
17
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1973, č. 51/52, 19. 12., s. 8
Annotation: K 16. 12.
Article
18
19
In: Estetika. -- ISSN 0014-1291. -- Roč. 9, 1972, č. 4, listopad, s. 258-259
Annotation: Nekrolog.
Article
20