By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 10, říjen, s. 48-53
Annotation: Autor se zamýšlí nad stavem soudobé slovenské a české literární kritiky a nad jejími problematickými místy.
Article
2
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1981, č. 28, 8. 7., s. 1
Annotation: Nezval Vítězslav, recenze monografie o něm.
Article
3
In: Slovenské pohľady. -- ISSN 1335-7786. -- Roč. 99, 1983, č. 1, s. 121-123
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Slovenské pohľady. -- ISSN 1335-7786. -- Roč. 99, 1983, č. 9, s. 140-141
Annotation: Recenze.
Article
5
6
7
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 8, 1966, č. 5, květen, s. 153-155
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Universum. -- ISSN 0042-0417. -- Roč. 1, 1966, č. 2, s. 4-6
Annotation: Medailon.
Article
9
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 8, 1966, č. 3, březen, s. 155-158
Annotation: Recenze.
Article
10
11
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 10, 1966, č. 5, květen, s. 288-289
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 8, 1966, č. 7, červenec, s. 148-151
Annotation: Recenze.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní tvorba. -- ISSN 0454-5966. -- Roč. 4, 1966, č. 4, 27. 1., s. 12
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 8, 1966, č. 1, leden, s. 145-148
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1981, č. 12, 18. 3., s. 1
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1986, č. 36, 3. 9., s. 3
Annotation: K 1. 9.
Article
18
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1982, č. 42, 13. 10., s. 2
Annotation: Recenze; Literatura a anticipace.
Article
19
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1986, č. 12, 19. 3., s. 3
Annotation: Příspěvek v cyklu Čs. literární kontext.
Article
20
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 33, 1989, č. 5, květen, s. 281-286
Annotation: Sondy do vzťahov literatúry pre deti a mládež k celku národnej literatúry.
Article