By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 47, 1999, č. 6, s. 628-636
Annotation: Analýza trojverší ze sbírky Magorovy labutí písně: Když jsme se blížili k Valdicím alejí / na Tebe myslel jsem, Andreji / Stankoviči, do píči,...
Article
2
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 19, 1993/1994, č. 7, březen 1994, s. 376-386
Annotation: S kapitolami Kritická ediční činnost, Literární historie a sociologie, Literární teorie, Život a pedagogická činnost.
Article
3
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- R. 1994, č. 3, s. 117-118
Annotation: Kritika jeho recenze sborníku Průvodce po fondech literárního archívu PNP (Literární noviny 1994, č. 16).
Article
4
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 19, 1993/1994, č. 1, září 1993, s. 40-42
Annotation: Glosy k básním; v recenzní rubrice O knihách.
Article
5
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 19, 1993/1994, č. 1, září 1993, s. 43
Annotation: Životopisná tabulka (13. 10. 1921 Otaslavice u Prostějova - 16. 6. 1984 Havlíčkův Brod); k recenzi výboru z básní z pozůstalosti.
Article
6
In: Studentské listy. -- ISSN 0862-6049. -- Roč. 2, 1991, č. 18, září, s. 13
Annotation: Medailón; přetištěno z bulletinu Ústrety, příl. časopisu Situace, č. 3, listopad 1989.
Article
7
8
by Štochl, Josef, 1966-2014 jo20010091818{{{}}}}
Published Praha : Aula : Torst, 2011.
Annotation: Monografie; - s oddíly: Celostní pohled na Ortenovu poetiku (s. 15-149, s Přílohou /s. 147-149/); Ortenův jamb (s. 150-183, s kapitolami: Čtyřstopý...
Book
9
10
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 62, 2014, č. 5, říjen, s. 707-727
Annotation: Studie; s úvodní poznámkou k edičním zásahům. Předkládaný text rozvíjí generativní popis normy českého jambu, formulovaný M. Červenkou,...
Article
13
In: Ústrety [samizdat]. -- Č. 3, 7. 11. 1989, s. 28-36
Annotation: Studie s biografickým výkladem a rozborem Ortrenova díla.
Article
14
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 1988, č. 4, s. 128
Annotation: Nekrolog pracovníka nakladatelství Borový František, autora memoárů Národní 9; k 29. 8.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 4, 1995, č. 19, 14. 11., s. 11
Annotation: Lukeš Jan; polemika s jeho recenzí. Též o: Křížková Marie Rút, Kantůrková Eva a jejich obraze O. Ornesta v knize Sešly jsme se v této knize...
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 10, 1999, č. 21, 16. 12., s. 5
Annotation: Článek kritizující sdružení za špatnou redakční práci.
Article
17
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 28, 2009/2010, č. 9, květen 2010, s. 483-490
Annotation: O plagiátu publikovaném v sborníku Česko-polské rozhovory; s úvodní redakční poznámkou a dobrozdáním ortenovské editorky M. R. Křížkové...
Article
18
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 67, 1998, č. 4, s. 562-563
Annotation: Referát o průběhu konference; s komentovaným přehledem příspěvků českých, polských, slovenských a britských účastníků (sborník má vyjít...
Article
19
Annotation: Sborník ze stejnojmenné konference, mj. s uvedenými příspěvky (na závěr je vždy připojena biograficko-bibliografická poznámka o autorovi příspěvku).
Book