By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1987, č. [2], únor, s. [41]-[52] [1]-12
Annotation: Povídka.
Article
2
3
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 14, 2018, č. 24, 21. 11., s. 5
Annotation: Článek o básnících, kteří jsou zároveň také saxofonisty, a o vnímání saxofonu ze strany posluchačů např. při různých autorských čteních...
Article
4
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 34, 2018, č. 7, 3. 10., s. [44]-46
Annotation: Vzpomínky autora na jeho setkávání s poezii K. Šiktance.
Article
5
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 15, 2019, č. 4, 13. 2., s. 5
Annotation: Článek o básnické sbírce F. Dryjeho "Nebe - peklo - já".
Article
6
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 35, 2019, č. 2, 11. 2., s. 19
Annotation: Fejeton.
Article
7
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 15, 2019, č. 12, 5. 6., s. 8
Annotation: Recenze.
Article
8
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 15, 2019, č. 17, 14. 8., s. 5
Annotation: Autor uvažuje o básnické sbírce P. Hrušky "Nikde není řečeno" v širším kontextu fragmentárnosti současného světa. Též autorův článek...
Article
9
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 14, 2018, č. 16, 1. 8., s. 5
Annotation: Autor se ve své úvaze zamýšlí nad rezignací P. Hrušky na členství v komisi pro udělování Státní ceny za literaturu a nad aktuální politicko-společenskou...
Article
10
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 30, 2019, č. 21, 12. 12., s. 20
Annotation: Recenze na sbírku básní L. Marvana "Cestovní básně".
Article
11
In: Pandora. -- ISSN 1801-6782. -- R. 2019, č. 37, s. 100-102
Annotation: Recenze na sbírku básní P. Krále "Šíření".
Article
12
online
In: OKO Kosmasu [online]. -- 7. 11. 2019
Annotation: Ukázka uvozena bio-bibliografickou poznámkou.
Article
13
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 36, 2020, č. 6, 9. 6., s. [8]-15
Annotation: Rozhovor, mj. o románu "Nezastavitelný den" a Štolbově literární tvorbě obecně, o hudbě, o pandemii a změně společenského systému; připojena...
Article
14
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 16, 2020, č. 11, 20. 5., s. 5
Annotation: Úvaha o románu J. Škvoreckého "Příběh inženýra lidských duší" a o jeho novele "Zákony džungle", o nichž autor přemítá na základě návštěvy...
Article
15
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 28, 2012, č. 8, 16. 10., s. 4-5
Annotation: Přetisk proslovu předneseného při křtu sbírky P. Hrušky 26. 6. 2012 v Café Fra v Praze.
Article
16
17
18
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 14, 6. 9., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 24, 2013, č. 14, 2.-7. 4., s. 57
Annotation: Recenze.
Article
20
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 9, 2013, č. 9, 24. 4., s. 5
Annotation: Fejeton o cynismu v díle Ch. Bukowského a v současné české literatuře.
Article