By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 4, 1954, č. 5, červen, s. 161-166
Annotation: Výňatky z projevu doprovozené redakčním komentářem.
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. [2], 1958, č. 15, 10. 4., s. 1
Annotation: Nekrolog k úmrtí V. Nezvala.
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 33, 1953, č. 41, 10. 2., s. 4
Annotation: Studie o životě a díle Zd. Nejedlého.
Article
4
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 24, 1959, č. 24, 11. 6., s. 553-556
Annotation: Hlavní referát ze Sjezdu socialistické kultury, který se uskutečnil dne 8. června 1959. Jde o článek, který ukončil krátké období kulturního...
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 3, 1959, č. 14, 9. 4., s. 1
Annotation: Rozhovor. Provolání ke Sjezdu socialistické kultury, který se bude konat v červnu v Praze, je otištěno na s. 2.
Article
6
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [6], 1959, květen/červen, s. 2-6
Annotation: Úryvek ze studie L. Štolla. Autor se mj. věnuje ideologické stránce uměleckého díla, její subjektivnosti a objektivnosti, která podle autora...
Article
7
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 36, 1950, č. 6, červen, s. 276
Annotation: Citát pod čarou objasňuje některé aspekty socialistického realismu.
Article
9
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 2, únor, s. [57]
Annotation: Autor připomíná závazek socialistických kulturních pracovníků: v harmonické spolupráci se všemi tvořivými silami národa obohatit člověka.
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 1, 1952, č. 11, 19. 4., s. 1
Annotation: Příspěvek do diskuse vyvolané statí A. Hoffmeistera "Kritika výtvarné kritiky" (in: Lidové noviny, 1952, 13. 1.).
Article
11
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 25, 1960, č. 21, 26. 5., s. 486
Annotation: Projev L. Štolla ze vzpomínkového večera k oslavě nedožitých šedesátin V. Nezvala.
Article
12
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 1, 1952, č. 43, 29. 11., s. 3-4
Annotation: Projev o dvou číslovaných částech o historii a současných cílech instituce.
Article
13
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 24, 1959, č. 10, 5. 3., s. 217-220
Annotation: Zkrácená část projevu Ladislava Štolla z konference Svazu československých spisovatelů (1.-2. března 1959). Kritika liberalizace a prosazování...
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 32, 1952, č. 167, 29. 6., s. 4
Annotation: Úryvek ze studie; pod nadtitulkem Stanislav K. Neumann, náš největší a nejstatečnější básník otištěny dále dvě básně SKN.
Article
15
In: Praha-Moskva. -- ISSN 0032-6593. -- Roč. 7 (16), 1957, č. 1, leden, s. 67-70
Annotation: Stať o osobě a díle B. Václavka u příležitosti výročí jeho narození.
Article
16
In: Praha-Moskva. -- ISSN 0032-6593. -- Roč. 7 (16), 1957, č. 1, leden, s. 67-70
Annotation: Stať o osobě a díle B. Václavka u příležitosti výročí jeho narození.
Article
17
In: Červený květ. -- ISSN 0009-0441. -- Roč. 4, 1959, č. 4, duben, s. 85
Annotation: Úryvek z referátu L. Štolla na konferenci Svazu čs. spisovatelů.
Article
18
In: Červený květ. -- ISSN 0009-0441. -- Roč. 4, 1959, č. 4, duben, s. 88
Annotation: Úryvek z referátu L. Štolla na konferenci Svazu čs. spisovatelů.
Article
19
In: Červený květ. -- ISSN 0009-0441. -- Roč. 4, 1959, č. 4, duben, s. 90
Annotation: Úryvek z referátu L. Štolla na konferenci Svazu čs. spisovatelů.
Article
20
In: Červený květ. -- ISSN 0009-0441. -- Roč. 4, 1959, č. 4, duben, s. 97
Annotation: Úryvek z referátu L. Štolla na konferenci Svazu spisovatelů.
Article