By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 28, 2012, č. 7, 7. 9., s. 51
Annotation: Rozhovor; mj. k překladům slovenských knih do češtiny.
Article
2
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 15, 2004, č. 29, 12.-18. 7., s. 23
Annotation: Medailon humoristy, historika kabaretu, u příležitosti vydání závěrečného (4.) dílu jeho vzpomínek.
Article
3
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 11, 2001, č. 180, 4. 8., s. 9
Annotation: Rozhovor u příležitosti jeho autorského čtení v Brně.
Article
4
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 49, 1993, č. 152, 2. 7., s. 1, 6
Annotation: O slovenské a české satiře se slovenským poetou, publicistou a překladatelem; též o: Markovič Milan.
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 4, 1993, č. 10, 11. 3., s. 5
Annotation: Rozhovor s šéfredaktorem časopisu (vyd. Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska); též o novém časopise Slovenské pohľady '93, šéfredaktor...
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 4, 1993, č. 18, 6. 5., s. 2
Annotation: Dopis šéfredaktora spolupracovníkovi časopisu (adresováno Bratislava, 26. 4.), oznamující zánik SP k 30. 4.
Article
7
In: Slovenské pohľady. -- ISSN 1335-7786. -- Roč. 104, 1988, č. 8, s. 149
Annotation: Glosa v rubrice 5 x 5.
Article
8
In: Slovenské pohľady. -- ISSN 1335-7786. -- Roč. 105, 1989, č. 9, s. 148-149
Annotation: Glosa v rubrice 5 x 5.
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 3, 1992, č. 2, 9. 1., s. 1, 4-5
Annotation: Recenze slovenské části příručky.
Article
11
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1988, č. 49, 7. 12., s. 3
Annotation: Úvaha o funkci literárních skupin v slovenském literárním životě posledních čtyřiceti let.
Article
12
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 44, 2009, č. 7, s. 9-13
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 10, 1997, č. 239, 11. 10., příl. Národní, č. 41, s. 6
Annotation: Recenzní přehled.
Article
14
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 10, 1997, č. 251, 25. 10., příl. Národní, č. 43, s. 6
Annotation: O F. Gálovi a jeho nakladatelství.
Article
15
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 9, 1996, č. 246, 19. 10., příl. Národní, č. 42, s. 4
Annotation: Poznámka k zániku literárního časopisu (1966-1996).
Article
16
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 8, 1995, č. 90, 15. 4., příl. Nedělní LN - Národní 9, č. 15, s. 12
Annotation: Fejeton o čtyřech českých vydáních.
Article
17
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 8, 1995, č. 117, 20. 5., příl. Nedělní LN - Národní 9, č. 20, s. 12
Annotation: Recenze čísla 1/1995 čtvrtletníku.
Article
18
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- R. 1995, č. 229, 30. 9., s. 11
Annotation: Atlantis, Jota, Petrov, Doplněk; o výstavě jejich produkce v Bratislavě.
Article
19
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 8, 1995, č. 241, 14. 10., s. 9
Annotation: Nekrolog; k úmrtí [11. 10.].
Article
20
In: Slovenské pohľady. -- ISSN 1335-7786. -- Roč. 106, 1990, č. 2, s. 146-147
Annotation: Glosa k vydání (v rubrice 5 x 5).
Article