By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Kontinuita [samizdat]. -- Č. 1, srpen 1988, s. 1
Annotation: Báseň, která byla přetištěna u příležitosti dvacátého výročí srpnové okupace 1968.
Article
2
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 12, prosinec, s. 36-38
Annotation: Autor informuje o výstavě (výtvarných) děl J. Čapka v brněnském Domě umění.
Article
3
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 8, srpen, s. 145
Annotation: Autor připomíná 2. celostátní spartakiádu, která podle něj byla oslavou těla i ducha, čerpající sílu ze vzájemného kolektivního sepětí...
Article
4
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 1, leden, s. 140
Annotation: Autor se vyjadřuje k tomu, jak by měla vypadat základní struktura pohádky.
Article
5
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 50, 1994, č. 259, 4. 11., s. 7
Annotation: Recenze; text knihy je dílem historiků, architektů a: Mahler Zdeněk.
Article
6
In: Signál. -- ISSN 0037-492X. -- Roč. 29, 1993, č. 40, 5.-11. 10., s. 42
Annotation: Referát o výstavě Libri prohibiti, zakázané knihy šesti století.
Article
7
In: Signál. -- ISSN 0037-492X. -- Roč. 28, 1992, č. 47, 17.-23. 11., s. 12
Annotation: Úvaha nad knihou M. Č.
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 9, 1998, č. 21, 27. 5., s. 5
Annotation: Vzpomínka na básníka u příležitosti vydání jeho pozůstalosti.
Article
9
In: Hlasy Muzea a archivu ve Frenštátě pod Radhoštěm. -- ISSN 1210-1532. -- Roč. 14, 1997, č. 2/3, s. 56-57
Annotation: Vzpomínka na karikaturistu M. Liďáka - Haďáka, dešifrující mj. pseudonym IBIŠ (epigramy a aforismy v Plameni počátkem 60. let).
Article
10
11
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 16, 1972, č. 3, březen, s. 197-198
Annotation: Recenze dvou knih.
Article
12
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 16, 1972, č. 1, leden, s. 58-59
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 7, 1965, č. 1, leden, s. 52-54
Annotation: Medailón k 75. výročí narození; s přetiskem bajky Jak se pěstují oblaka.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 14, 1965, č. 40, 2. 10., s. 4
Annotation: Polemika s recenzí Olega Suse (LN, č. 38).
Article
15
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 6, 1964, č. 9, září, s. 149
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 6, 1964, č. 5, květen, s. 169-170
Annotation: Polemika se soudy pronesenými v rámci rozhlasové besedy v Brně o hře M. U.
Article
17
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 5, 1963, č. 5, květen, s. 121
Annotation: Poznámka o leninském kritériu stranickosti v umění.
Article
18
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 5, 1963, č. 12, prosinec, s. 122-123
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Signál. -- ISSN 0037-492X. -- Roč. 5, 1969, č. 31, 2. 8., s. 13
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 9, 1967, č. 6, červen, s. 148
Annotation: Nekrolog.
Article