By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Literka. -- Roč. 12, 2018, č. 11, 5. 11.
Annotation: Informační glosa o literárním festivalu "Den poezie".
Article
2
In: Literka. -- Roč. 12, 2018, č. 11, 5. 11.
Annotation: Nekrolog.
Article
3
In: Literka. -- Roč. 12, 2018, č. 7, 20. 7.
Annotation: Přehled regionálních literárních soutěží.
Article
4
In: Literka. -- Roč. 12, 2018, č. 7, 20. 7.
Annotation: Komentář k 12. ročníku literární soutěže "Skrytá paměť Moravy".
Article
5
In: Literka. -- Roč. 12, 2018, č. 8, 4. 9.
Annotation: Recenzní glosa.
Article
6
In: Literka. -- Roč. 12, 2018, č. 8, 4. 9.
Annotation: Informační glosa o novoročenkách M. Plotěné, které byly uloženy v Památníku písemnictví na Moravě.
Article
7
In: Literka. -- Roč. 12, 2018, č. 10, 5. 10.
Annotation: Informační glosa o šátku spisovatelky V. Sládkové z roku 1938 k příležitosti sokolského sletu, který byl zařazen do její pozůstalosti v Památníku...
Article
8
In: Kam v Brně. -- ISSN 1211-5304. -- Roč. 62, 2018, č. 11, listopad, s. 64
Annotation: Článek s pozvánkou do kláštera v Rajhradě u Brna, kde se mimo jiné nachází historická knihovna, pobočka Památníku písemnictví na Moravě...
Article
9
In: Literka. -- Roč. 13, 2019, č. 1, 15. 1.
Annotation: Medailon výtvarníka J. Dobrovolského, zmíněna jsou mj. jeho ex libris, která jsou uložena v Památníku písemnictví na Moravě.
Article
10
In: Literka. -- Roč. 13, 2019, č. 1, 15. 1.
Annotation: Medailon kreslířky a ilustrátorky H. Zmatlíkové.
Article
11
In: Literka. -- Roč. 13, 2019, č. 2, 7. 2.
Annotation: Medailon výtvarníka a spisovatele J. Demla, zmíněna jsou mj. jeho exlibris, která jsou uložena v Památníku písemnictví na Moravě.
Article
12
In: Literka. -- Roč. 13, 2019, č. 2, 7. 2.
Annotation: Zpráva o novoročenkách a grafických listech, které získal Památník písemnictví na Moravě a které mají přímý vztah k moravské literatuře.
Article
13
In: Literka. -- Roč. 13, 2019, č. 6, 7. 6.
Annotation: Medailon malíře a ilustrátora M. Floriana, zmíněna jsou mj. jeho exlibris, která jsou uložena v Památníku písemnictví na Moravě.
Article
14
In: Literka. -- Roč. 12, 2018, č. 3, 6. 3.
Annotation: Komentář k aplikaci interaktivních knih Booko pro tablety a mobilní telefony.
Article
15
In: Literka. -- Roč. 13, 2019, č. 11, 4. 12.
Annotation: Reportáž z výstavy "Co rok 2019" v Památníku písemnictví na Moravě, který každoročně na konci roku prezentuje přírůstky do fondu; zmíněna...
Article
16
In: Literka. -- Roč. 13, 2019, č. 11, 4. 12.
Annotation: Medailon grafika, malíře a ilustrátora P. Dillingera u příležitosti stého výročí jeho narození.
Article
17
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 67, 2015, č. 6, s. 222
Annotation: Zpráva o dubnových akcích knihovny týkajících se J. Zahradníčka (mj. maratonu čtení z jeho díla) v rámci cyklu Oči Brna (Brněnské osobnosti...
Article
18
In: Literka. -- Roč. 11, 2017, č. 4, 6. 4.
Annotation: Zpráva o výstavě slabikářů (Památník písemnictví na Moravě).
Article
19
In: Literka. -- Roč. 11, 2017, č. 4, 6. 4.
Annotation: Poznámka o dřevěné loutce Jasánka z pohádky, kterou dramaturgicky upravil a písně otextoval J. Kainar. Loutka bude vystavena na výstavě věnované...
Article
20
In: Literka. -- Roč. 11, 2017, č. 5, 10. 5.
Annotation: Anotace knihy a informace o výstavě v Památníku, na které je kniha také k prolistování.
Article