By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Weles. -- ISSN 1214-2948. -- R. 2017, č. 70/71, s. 77-79
Annotation: Básně; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
2
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 69, 2018/2019, č. 4, s. 171-175
Annotation: Studie se zabývá procesem třetí čtenářské iniciace, tj. přechodem mezi čtením literatury pro děti a mládež a literatury pro dospěle. Autorka...
Article
3
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 33, 2017, č. 6, 15. 6., s. 84-85
Annotation: Básně; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 84).
Article
4
In: H_aluze. -- ISSN 1803-8077. -- Roč. 10, 2017, č. 39, 1. 4., s. 19
Annotation: Básně; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 19).
Article
5
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 16, 8. 10., s. 16
Annotation: Básně; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
6
online
In: Herberk [online]. -- R. 2020, č. 15, 23. 4., s. 17-18
Annotation: Básně; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 18).
Article
7
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 36, 2020, č. 10, 9. 12., s. 4, 16, 31, 56, 87
Annotation: Básně z připravované sbírky "Tíha viny", báseň s incipitem "Jsem zesláblá z tohoto dlouhého léta," věnována "Vítkovi"; s bio-bibliografickou...
Article
8
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 32, 2021, č. 5, 4. 2., s. 59
Annotation: Báseň; připojena nepodepsaná anotace sbírky "Tíha vlny".
Article
9
In: Týnecké listy. -- Roč. 30, 2020, č. 12, prosinec, s. 28
Annotation: Básně; připojena bio-bibliografická poznámka; báseň [Hlas ze dna těla,] věnována J. V. Fričovi.
Article
10
In: Artikl. -- ISSN 2336-2405. -- Roč. 7, 2020, č. 2, 1. 2., s. 18-20
Annotation: Rozhovor s básnířkou T. Šustkovou o její literární tvorbě a psaní a o Ceně Vladimíra Vokolky; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 20).
Article
11
In: Artikl. -- ISSN 2336-2405. -- Roč. 6, 2019, č. 4, 1. 4., s. 16
Annotation: Básně.
Article
12