By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 24, 1959, č. 51, 17. 12., s. 1207-1208
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Listy filologické. -- ISSN 0024-4457. -- Roč. 108, 1985, č. 1, s. 51-53
Annotation: Alexandreis; recenze; též o publikaci Calteri de Castellione Alexandreis, jejímž editorem je Colker Marvin L. (Padova 1978).
Article
5
In: Listy filologické. -- ISSN 0024-4457. -- Roč. 94, 1971, č. 4, prosinec, s. 312-314
Annotation: Recenze.
Article
6
by Šváb, Miloslav, 1913-1986 jk01131775{{{}}}}
Published Plzeň : Západočeské nakladatelství, 1965
Annotation: Obsahuje mj. níže vyjmenované stati M. Švába.
Book
7
In: Studia z dawnej literatury czeskiej, slowackiej i polskiej. -- R. 1963, s. 22-40
Annotation: Studie o podmínkách a hybných silách, které přispěly k zrodu česky psané literatury.
Article
9
In: Pravda. -- ISSN 1803-1633. -- Roč. 44, 1963, č. 125, 26. 5., s. 5
Annotation: Recenze výboru básní se západočeskou tematikou od J. Nerudy po současné básníky.
Article
10
11
In: Sborník Pedagogické fakulty v Plzni. Jazyk a literatura. -- ISSN 0554-3266. -- Sv. 7, 1967, s. 69-75
Annotation: Stať o příčinách anonymity literární tvorby do 15. století.
Article
12
In: Minulostí Západočeského kraje. -- ISSN 0544-3830. -- Sv. 6, 1967, s. 358-362
Annotation: Medailon s bibliografií díla za léta 1927 - 1957.
Article
13
In: Sborník Pedagogické fakulty v Plzni. -- Sv. 8, 1968, s. 97-122
Annotation: Srovnání obou děl; též o vlivu A. na legendu.
Article
17
In: Pravda. -- ISSN 1803-1633. -- Roč. 18, 1962, č. 31, 6. 2., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 11, 1960/1961, č. 5, leden 1961, s. 236-238
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 9, 1959, č. 5, květen, s. 234-236
Annotation: Recenze nových vydání Dalimilovy kroniky, Satiry na čtyři stavy a výboru z barokní lidové poezie.
Article