By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 10, 2000, č. 289, 13. 12., s. 10
Annotation: Medailon k stému výročí narození 13. 12.
Article
2
In: Umění. -- ISSN 0049-5123. -- Roč. 42, 1994, č. 1, s. 91
Annotation: Poznámka k životopisu K. T., otištěnému na s. 91-92 (včetně jeho bibliografie z oboru teorie umění).
Article
3
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 70, 1990, č. 82, 6. 4., s. 9
Annotation: Medailón.
Article
4
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 39, 1991, č. 1, s. 86-91
Annotation: Recenze; John Jaromír.
Article
5
In: Estetika. -- ISSN 0014-1291. -- Roč. 24, 1987, č. 1, s. 1
Annotation: Úvodní poznámka k číslu, které obsahuje výběr z příspěvků kolokvia konaného 18.-19. 6. 1986 v rámci pražské výstavy; organizátory kolokvia...
Article
6
7
8
In: Jarmark umění. -- R. 1994, č. 10, prosinec, s. 3
Annotation: Referát o kolokviu o K. T., které se konalo 22.-23. 3. 1994 v Praze; přetištěno z časopisu Architekt 1994, č. 9, s. 8, květen.
Article
9
In: Umění. -- ISSN 0049-5123. -- Roč. 66, 2018, č. 3, s. 204-209
Annotation: Studie mj. odhalující souznění mezi dílem S. Giediona a uvažováním K. Teigeho.
Article
10
In: Umění. -- ISSN 0049-5123. -- Roč. 43, 1996, č. 6, s. 579-587
Annotation: Nekrolog J. Kotalíka (22. 7. 1920 - 26. 1. 1996), mj. o literárním stylu jeho textů o českém umění 19. a 20. století; s bibliografií jeho prací...
Article
11
online
Webarchiv
In: H7O [online]. -- 12. 9. 2018
Annotation: Rozhovor o publikaci "Dějiny umění v českých zemích 800-2000".
Article
12
In: Vlaštovka, která má geometrické hnízdo. -- S. 307-354
Annotation: Doslov k výboru z básnických a prozaických textů a architektonických studií z dvacátých a třicátých let; se soupisem sbírek a výběrovým...
Book Chapter
13
Annotation: Soubor dvaatřiceti rozhovorů o výtvarném umění (s umělci, teoretiky a historiky umění, kurátory výstav), publikovaných v uplynulých deseti...
Book
16
Other Authors: '; ...Švácha, Rostislav, 1952- mzk2003171625...
Annotation: Kolektivní monografie se zaobírá symbolickým místem sportu v evropské kultuře posledních pěti století, přičemž se zvláště soustředí na...
Book
17
Published Řevnice : Praha : Arbor vitae societas ; Artefactum, 2017.
Other Authors: '; ...Švácha, Rostislav, 1952- mzk2003171625...
Annotation: Kolektivní monografie představuje uměleckohistorickou práci, která mapuje dějiny umění na historickém území České republiky v období od roku...
Book
18
by Krása, Josef, 1933-1985
Published Praha : Odeon, 1990.
Other Authors: '; ...Švácha, Rostislav, 1952- mzk2003171625...
Annotation: Soubor studií J. K. o středověké knižní malbě a vývoji českého knižního malířství od první poloviny 13. století do nástupu Habsburků...
Book
19
Published Praha : Společnost Vlastislava Hofmana : Ústav dějin umění AV ČR, 2004.
Other Authors: '; ...Švácha, Rostislav, 1952- mzk2003171625...
Annotation: Výpravná publikace - monografie, se 481 vyobrazeními - reprodukcemi děl V. H.; - mj. s uvedenými studiemi (stránkové údaje zahrnují i doprovodná...
Book
20
Published Praha : Středoevropská galerie a nakladatelství : Odeon : Ústav dějin a teorie umění AV ČR : Aventinum, 1995.
Other Authors: '; ...Švácha, Rostislav, 1952- mzk2003171625...
Annotation: Česko-anglický průvodce obsahuje též hesla spjatá s literárním životem a se spisovateli, mj. o: Hašek Jaroslav (s. 78), Šalda František Xaver...
Book