By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
3
4
5
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 21, 2005, č. 2, 15. 2., s. 56-58
Annotation: Studie o Freudově interpretaci literatury.
Article
6
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 22, 2006, č. 5, 3. 5., s. 70-72
Annotation: Studie, věnující se především Freudovu rozboru prózy W. Jensena.
Article
7
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 22, 2006, č. 5, 3. 5., s. 73-76
Annotation: Studie, věnující se dílčím projevům Jungova chápání vztahu literatury a lidské psychiky. M. Bodkinová, E. Drewová, J. Campbell, E. Neumann...
Article
8
In: Rozrazil. -- ISSN 1801-4755. -- R. 2006, č. 9, 17. 11., s. 79
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Weles. -- ISSN 1214-2948. -- R. 2006, č. 27/28, s. 196-197
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 18, 2007, č. 17, 23. 4., s. 9
Annotation: O svých zkušenostech s vydáváním básnických sbírek.
Article
11
In: Weles. -- ISSN 1214-2948. -- R. 2007, č. 29, září, s. 134-135
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Československá psychologie. -- ISSN 0009-062X. -- Roč. 52, 2008, č. 2, duben, s. 172-185
Annotation: Studie podává přehled metod a teoretických přístupů, které se v minulosti zabývaly psychologií autora.
Article
13
online
In: Ravt [online]. -- R. 2021, č. 1
Annotation: Básně z rukopisu připravované sbírky "Arvův klavír"; s bio-bibliografickou poznámkou.
Article
14
In: Kontexty. -- ISSN 1803-6988. -- Roč. 13 (32), 2021, č. 2, s. 77-80
Annotation: Básně dříve nepublikované a ze sbírky "Petrolejová vesnice"; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 77).
Article
15
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 13, 24. 6., s. 27
Annotation: Recenze na sbírku básní M. Fišmeistera "Líc al-Chálí".
Article