By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 10, 2000, č. 274, 25. 11., příl. Víkend, s. III
Annotation: Rozhovor.
Article
2
In: Věstník Společnosti Anny Pammrové. -- R. 2007, č. 39, březen, s. 13
Annotation: Přetisk dopisu, zaslaného do redakce Věstníku Společnosti Anny Pammrové; text má charakter vzpomínky.
Article
3
by Švestka, Karel, 1926-2012
Published Praha : Torst, 1997.
Annotation: Soubor obsahuje cyklus vzpomínkových próz Couvání do času (přepracované texty cyklu Ohlédnutí, vydaného nákladem Národního výboru v Tasově...
Book
4
by Švestka, Karel, 1926-2012
Published Třebíč : Arca JiMfa, 1995.
Annotation: Kniha vzpomínek na J. D. a S. V., napsaná na popud: Binar Vladimír; s úryvkem z recenze: Trávníček Mojmír na zadní straně přebalu.
Book
5
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 11, 1998, č. 97, 25. 4., příl. Nedělní LN, roč. 2, č. 17, s. 5
Annotation: Rozhovor.
Article