By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 46, 1990, č. 67, 20. 3., s. 4
Annotation: Glosa.
Article
2
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 46, 1990, č. 190, 16. 8., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 39, 1983, č. 135, 10. 6., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 27, 1971, č. 197, 20. 8., s. 4
Annotation: Poznámka o vydávání biobibliografií spisovatelů v nakladatelství Čs. spisovatel.
Article
5
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 17, 1961, č. 67, 18. 3., s. 5
Annotation: Medailon.
Article
6
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 2, 1946, č. 58, 9. 3., s. 3
Annotation: Zpráva o obnovení Máchova pomníku v Litoměřicích.
Article
7
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 2, 1946, č. 86, 11. 4., s. 4
Annotation: Článek kritizuje ilustrace nového vydání Kytice.
Article
8
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 2, 1946, č. 130, 6. 6., s. 4
Annotation: Článek vybírá z rozhovoru s J. Morávkem.
Article
9
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 5, 1949, č. 113, 14. 5., s. [1]
Annotation: Zpráva o předání prvního svazku lidového vydání spisů A. Jiráska K. Gottwaldovi.
Article
10
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 14, 1958, č. 177, 26. 7., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 5, 1949, č. 23, 28. 1., s. 2
Annotation: Zpráva o darech na vydání spisů A. Jiráska.
Article
12
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 5, 1949, č. 33, 9. 2., s. [1]-2
Annotation: Článek.
Article
13
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 5, 1949, č. 35, 11. 2., s. [1]
Annotation: Zpráva o darech na vydání spisů A. Jiráska.
Article
14
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 4, 1948, č. 76, 31. 3., s. 4
Annotation: Zpráva: Ivan Blatný z Londýna rezignoval na svou funkci delegáta Svazu českých spisovatelů a do Československa se nevrátí. Autor se odvolává...
Article
15
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 5, 1949, č. 113, 14. 5., s. [1]
Annotation: Zpráva o schůzi Jiráskova výboru při příležitosti publikace prvního svazku lidového vydání spisů A. Jiráska.
Article
16
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 5, 1949, č. 163, 15. 7., s. 2
Annotation: Zpráva o schůzi Jiráskova výboru při příležitosti vydávání spisů A. Jiráska.
Article
17
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 14, 1958, č. 70, 22. 3., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 14, 1958, č. 82, 5. 4., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 14, 1958, č. 141, 14. 6., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 2, 1946, č. 155, 11. 7., s. 4
Annotation: Článek shrnuje život a dílo J. K. Tyla u příležitosti devadesáti let od jeho úmrtí.
Article