By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Roš chodeš. -- ISSN 1210-7468. -- Roč. 54, 1992, č. 1, leden, s. 12-13
Annotation: Nekrolog (5. 10. 1909 Louňovice pod Blaníkem - 22. 11. 1991).
Article
2
3
In: Židovská ročenka. -- ISSN 0514-3616. -- Roč. 5748, 1987/1988, s. 112-115
Annotation: Medailón rakouského spisovatele, básníka, esejisty a publicisty, rodáka z Jičína; též o ohlasu jeho díla v Čechách, zejména knižního dramatu...
Article
4
In: Roš chodeš. -- ISSN 1210-7468. -- Roč. 53, 1991, č. 9, září, s. 8-9
Annotation: Medailón k 50. výročí úmrtí.
Article
5
In: Roš chodeš. -- ISSN 1210-7468. -- Roč. 53, 1991, č. 11, listopad, s. 10
Annotation: Medailón k 50. výročí úmrtí 20. 10. v koncentračním táboře Mauthausen.
Article
6
In: Glosy ze Strahova. -- ISSN 2336-1972. -- R. 1965, č. 3/4, květen, s. 1-2
Annotation: K charakteru muzejní dokumentace literárních dějin v Památníku národního písemnictví.
Article
7
In: Glosy ze Strahova. -- ISSN 2336-1972. -- R. 1965, č. 3/4, květen, s. 17
Annotation: Ediční poznámka k básni Pod Zvičinou (otištěno faksimile Halasova rukopisu) a Jílové (přetisk z rukopisu).
Article
8
9
In: Glosy ze Strahova. -- ISSN 2336-1972. -- R. 1964, č. 1/2, léto, s. 10-14
Annotation: Zhodnocení deseti let činnosti PNP.
Article
10
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 15, 1963, č. 3, březen, s. 88-89
Annotation: O úkolech, vzájemném vztahu a spolupráci.
Article
11
12
In: Národní osvobození. -- Roč. 16, 1945, č. 29, 16. 6., s. 3
Annotation: O zaměření a cílech literárního a kulturního časopisu, který vycházel za války v Londýně pod názvem Kulturní zápisník. Byl veden v duchu:...
Article
13
In: Tvorba. -- Roč. 5, 1930, č. 42, 23. 10., s. 571
Annotation: O zániku časopisů: Sever a východ, Cesta, Nová scéna, Odeon a ReD; o nových časopisech: Kvart, Dnešek a slovenském časopise Elán; připojeny...
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 7, 1958, č. 21, 24. 5., s. 12
Annotation: Nekrolog k úmrtí vdovy po Fr. Halasovi.
Article
15
In: Květy. -- ISSN 0023-5849. -- Roč. 7, 1957, č. 2, 10. 1., s. 19
Annotation: Medailon.
Article
16
In: Rudý večerník. -- Roč. 11, 1930, č. 282, 6. 12., s. 3
Annotation: Kritické poznámky k výstavě, uspořádané spolkem: Mánes v listopadu-prosinci 1930.
Article
17
In: Rudý večerník. -- Roč. 11, 1930, č. 282, 6. 12., s. 3
Annotation: K obsahu časopisů: Zvěrokruh, Prospekt, Šaldův zápisník a ke katalogu výstavy: Klub moderních nakladatelů, Kmen, Almanach kmene.
Article
18
In: Židovská ročenka. -- ISSN 0514-3616. -- Roč. 5749, 1988/1989, s. 135
Annotation: Poznámka o autorovi žijícím v Izraeli P. F. (umělecký pseudonym: Gabriel Pavel; stejně jako bratr: Fischl Viktor (Dagan Avigdor) změnil své jméno...
Article
19
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 1, 1949, č. 5, květen, s. 77-78.
Annotation: Článek připomíná život a dílo autora, psaný k příležitosti výročí úmrtí.
Article