By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
Webarchiv
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 275, 27. 11., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 6, č. 46, s. 3
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 6, 2019, č. 45, 27. 11.
Annotation: Laudatio na F. R. Čecha, který byl oceněn Unií českých spisovatelů v roce 2019.
Article
2
online
In: Čítárny [online]. -- 4. 1. 2020
Annotation: Básně uvozeny anotací a úryvky dvou recenzí.
Article
3
online
Webarchiv
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 30, 2020, č. 6, 8. 1., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 7, č. 1, s. 4
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 7, 2020, č. 1, 8. 1.
Annotation: Báseň; s věnováním F. Gellnerovi.
Article
4
by Žantovský, Petr, 1962- jn20000402963{{{}}}}
Published Vendryně : Beskydy, 2018.
Annotation: Monografie se zabývá proměnami českých médií ve 21. století a jejich vztahu k objektivitě, dezinformacím a informační válce; autor se zvláště...
Book
5
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 259, 7. 11., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 5, č. 45, s. 2
Annotation: Báseň věnována zesnulému J. Šimonovi.
Article
6
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 259, 7. 11., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 5, č. 45, s. 2
Annotation: Vzpomínka na zesnulého J. Šimona.
Article
8
online
Webarchiv
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 37, 13. 2., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 6, č. 7, s. 1, 3
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 6, 2019, č. 7, 13. 2.
Annotation: Úvaha o vlivu internetu na žurnalistiku. Autor se zamýšlí nad specifiky online žurnalistiky a nad typem čtenáře online novin.
Article
9
online
Webarchiv
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 67, 20. 3., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 6, č. 12, s. 1, 3
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 6, 2019, č. 12, 20. 3.
Annotation: Rozhovor o spolupráci P. Žantovského se Slovenským domom v Praze, s nakladatelstvím Česká citadela na almanachu "Most z veršů"; připojen medailon...
Article
10
11
online
Webarchiv
In: Neviditelný pes [online]. -- ISSN 1212-673X. -- 17. 6. 2006
Annotation: Recenze na komentované vydání citátů J. A. Komenského a B. Graciána.
Article
12
online
Webarchiv
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 30, 2020, č. 54, 4. 3., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 7, č. 9, s. 1, 3
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 7, 2020, č. 9, 4. 3.
Annotation: Rozhovor, mj. o působení P. Žantovského v časopise Melodie, v rozhlase a televizi, jeho spisovatelské a učitelské činnosti.
Article
13
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 26, 2013, č. 243, 18. 10., příl. Pátek, č. 42, s. 36
Annotation: Recenzní poznámka.
Article
14
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 22, 2012, č. 196, 22. 8., příl. Obrys - Kmen, roč. 18, č. 34, s. 2
Annotation: Báseň k úmrtí M. Marčáka.
Article
15
In: Média na pranýři. -- s. 9-10
Annotation: Autorská předmluva k výboru z publicistických textů k mediální kritice z let 2002-2004 (zveřejněných zejména na serveru Česká média, zčásti...
Book Chapter
16
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 17, 2004, č. 63, 15. 3., s. 14
Annotation: Úvaha o komerční úspěšnosti knih sepsaných politiky; polemika s článkem M. Čermáka v LN 10. 3. 2004.
Article
17
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 17, 2004, č. 108, 10. 5., s. 9
Annotation: Článek kritizující udělení grantu Literárním novinám; s mezititulkem Literárky přestaly sloužit literatuře.
Article
19
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 39, 1999, č. 28, 21. 7., s. 8
Annotation: Kritický fejeton o Světu knihy 99.
Article
20
In: Český deník. -- ISSN 1210-0854. -- Roč. 4, 1994, č. 164, 15. 7., s. 10
Annotation: O využití zámku na Dobříši, který je dosud užíván: Český literární fond; reakce na článek: Beneš Jan, ČD, 10. 6.
Article