By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 1, 9. 1., s. 14-15
Annotation: Rozbor díla.
Article
3
In: O interpretácii umeleckého textu. -- Sv. 23, 2001, s. 87-98
Annotation: Příspěvek na konferenci.
Article
4
by Žilka, Tibor, 1939- mzk2002105352{{{}}}}
Published Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická fakulta, Ústav literárnej a umeleckej komunikácie, 2006.
Annotation: Slovníková příručka; s Úvodem (Vademecum poetiky v období postmoderny), s. 5-29; se Slovníkem (s. 31-399); se seznamem použité literatury (s....
Book
5
In: Aluze. -- ISSN 1212-5547. -- Roč. 5, 2001, č. 2, s. 40-48
Annotation: Zejména o činnosti Ústavu pro literární a uměleckou komunikaci v Nitře.
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 11, 2000, č. 4-7, 24. 2.-6. 4., s. 24
Annotation: Studie.
Article
7
by Žilka, Tibor, 1939- mzk2002105352{{{}}}}
Published Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická fakulta, Ústav literárnej a umeleckej komunikácie, 2000.
Annotation: Soubor studií a úvah, s Úvodem (s. 7-10) a s oddíly: Semiotika textu a kultúry (s. 11-39: Od štrukturalizmu k semiotike, Semiotická koncepcia Romana...
Book
8
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 69, 2000, č. 4, s. 433-438
Annotation: Studie.
Article
9
In: Alternativa plus. -- ISSN 1212-5776. -- Roč. 6, 2002, č. 3/4, s. 123
Annotation: Recenze.
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 6, 1995, č. 1, 12. 1., s. 4-5
Annotation: Studie.
Article
11
In: Slovenské pohľady. -- ISSN 1335-7786. -- Roč. 102, 1986, č. 8, s. 133-135
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Slovenské pohľady. -- ISSN 1335-7786. -- Roč. 103, 1987, č. 5, s. 118-121
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Iniciály. -- ISSN 0862-6324. -- Roč. 1, 1990, č. 10/11, říjen/listopad, s. 41-43
Article
14
In: Iniciály. -- ISSN 0862-6324. -- Roč. 2, 1991, č. 13 (1), leden, s. 19-22
Annotation: Stať o některých znakových funkcích erotiky v literatuře.
Article
15
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 31, 1987, č. 2, únor, s. 68-71
Annotation: O comicsu pro děti.
Article
16
In: Estetika. -- ISSN 0014-1291. -- Roč. 17, 1980, č. 4, s. 258-260
Annotation: Recenze studie zabývající se mj. J. Mukařovským.
Article
17
In: Československý loutkář. -- ISSN 0323-1178. -- Roč. 29, 1979, č. 4, duben, s. 77-78
Annotation: Referát o inscenaci hry M. Lajchy podle stejnojmenné pohádky K. J. Erbena v Nitře.
Article
18
In: Slovenské pohľady. -- ISSN 1335-7786. -- Roč. IV. +123, 2007, č. 10, s. 127-129
Annotation: Recenze.
Article
19
20
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 22, 1978, č. 9, listopad, s. 587-591
Annotation: Úvaha o specifičnosti žánru.
Article