By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
by Žváček, Dušan, 1934- jk01153266{{{}}}}
Published Olomouc : Vydavatelství Univerzity Palackého, 1998
Annotation: Skriptum, s Předmluvou (s. 5) a s kapitolami: Úloha a funkce překladu v současném světě, Podstata překladu, Práce překladatele z hlediska uplatnění...
Book
2
In: Rossica Olomucensia. -- ISSN 0139-9268. -- Sv. 36, 1997, s. 9
Annotation: Jublejní meadilon k 65. narozeninám.
Article
3
In: Rossica Olomucensia. -- ISSN 0139-9268. -- Sv. 37, 1998, s. 33-36
Annotation: Na příkladu analýzy vlastní básně Obdarovávání.
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 7, 3. 4., s. 23
Annotation: Recenze.
Article
5
6
In: Lidová demokracie - Brno. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 50, 1994, č. 50, 1. 3., s. 9
Annotation: Recenze 9. čísla sborníku.
Article
7
In: Lidová demokracie - Brno. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 50, 1994, č. 92, 20. 4., s. 9
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Lidová demokracie - Brno. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 50, 1994, č. 102, 2. 5., s. 9
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Lidová demokracie - Brno. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 50, 1994, č. 109, 10. 5., s. 9
Annotation: Recenze 10. čísla, 1994.
Article
10
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 50, 1994, č. 159, 9. 7., s. 4
Annotation: Recenze příležitostného tisku, vydaného k sedmdesátinám autora, jímž je rusista Honzík Jiří.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 5, 1994, č. 17, 20. 10., s. 18-19
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Rossica Olomucensia. -- ISSN 0139-9268. -- Sv. 28, 1989, s. 112-117
Annotation: Recenze práce určené sovětským bohemistům a zaměřené na rusko-české literární vztahy; zejména o českých překladech: Puškin Aleksandr...
Article
13
In: Nová svoboda. -- Roč. 37, 1981, č. 20, 24. 1., s. 6
Annotation: Rozhovor o jeho tvorbě.
Article
14
In: Kulturní měsíčník. -- ISSN 0231-9462. -- Roč. 7, 1989, č. 6, červen, s. 66-67
Annotation: Rozhovor k 55. narozeninám 23. 6.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 3, 1990, č. 6, 8. 2., s. 12-13
Annotation: O básni Sestra moja-žizň v překladech: Hora Josef, Šiktanc Karel, Kubišta Luděk, Bergrová Zdenka; s paralelním otištěním všech čtyř překladů.
Article
16
17
In: Rossica Olomucensia. -- ISSN 0139-9268. -- Sv. 26, 1987, s. 115-117
Annotation: Heslo ze: Slovník česko-ruských literárních vztahů; s bibliografií překladů děl V. Z. do ruštiny a ohlasů na ně.
Article
18
In: Československá rusistika. -- ISSN 0009-0638. -- Roč. 33, 1988, č. 5, říjen, s. 219-220
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Rossica Olomucensia. -- ISSN 0139-9268. -- Sv. 20, 1981, s. 7-14
Annotation: Medailón k 9. 4.; s bibliografií jeho knižních a časopiseckých prací za léta 1972-1981.
Article
20
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1982, č. 16, 21. 4., příl. Kmen, č. 16, s. 8
Annotation: Medailón rusisty a překladatele; k 9. 4.
Article