By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 10, 1954, č. 110, 9. 5., s. 4
Annotation: Próza.
Article
2
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 1, 1959, č. 1, s. 82-83
Annotation: Autor vzpomíná na L. Fürnberga.
Article
3
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [6], 1959, listopad/prosinec, s. 34-37
Annotation: Ukázka z díla je uvedena poznámkou o tvorbě L. Aškenazyho.
Article
4
In: Naše vojsko. -- ISSN 0469-6271. -- Roč. 3, 1957, č. 11, 20. 11., s. 194
Annotation: Stať o knize A. Lustiga.
Article
5
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 11, 1955, č. 261, 29. 10., s. 4
Annotation: Povídka.
Article
6
7
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 26, 25. 6., s. 3
Annotation: Se slovníkovou bio-bibliografickou poznámkou a snímkem autora.
Article
8
In: Panorama. -- ISSN 1805-9775. -- Roč. 26, 1951, č. 9/10, s. 79
Annotation: Autor komentuje svou knihu.
Article
9
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [3], 1956, listopad/prosinec, s. [13]
Annotation: Ukázka z knihy moderních pohádek L. Aškenazyho je doplněna informací o autorovi a knize.
Article
10
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [3], 1956, červenec/srpen, s. [8]
Annotation: Autor komentuje psaní knihy.
Article
11
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. [9], 1960, č. 4 (44), s. [4]
Annotation: Stať o osobě a díle A. P. Čechova. Následuje zpráva o vycházející povídce Step.
Article
12
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 14, 1958, č. 111, 9. 5., s. 4
Annotation: Povídka. Otištěno k 10. výročí konce 2. sv. války.
Article
13
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 14, 1958, č. 129, 31. 5., s. 4
Annotation: Povídka.
Article
14
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 12, 1956, č. 230, 22. 9., s. 4
Annotation: Úryvek z knihy "Indiánské léto".
Article
15
In: Film a doba. -- ISSN 0015-1068. -- Roč. 5, 1959, č. 2, únor, s. 82-85
Annotation: Rozhovor se mj. věnuje tématu psaní a filmového psaní.
Article
16
In: Knižní novinky. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. [4], 1955, č. 33/34, 19. 8., s. [3]
Annotation: Po obecném úvodu k dílu a osobě L. Aškenazyho následuje Aškenazyho komentář ke knize povídek Květnové hvězdy.
Article
17
18
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 2, 1953, č. 35, 29. 8., s. 1-2
Annotation: Úvaha o sepětí literární práce a žurnalistiky.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 2, 1953, č. 23, 6. 6., s. 8
Annotation: Fejeton o "nejčtenějším spisovateli soudobé Ameriky" M. Spillaneovi; s reprodukcí obálky románu M. S. "I, the Jury" (A Signet Book).
Article
20
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 6, 1950, č. 55, 5. 3., s. 4
Annotation: Ukázka ze sbírky reportáží "Ulice milá".
Article