By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Abord de la mort. -- S. 93-[99]
Annotation: Vysvětlující poznámky k francouzskému překladu básnické sbírky a dvou básní v próze Zbyňka Hejdy.
Book Chapter
2
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- R. 2005, č. 57, leden, s. 247-251
Annotation: Poznámka editorky k otištěnému úryvku z prózy L. Klímy Skutečná událost, sběhnuvší se v Postmortalii (s. 235-247); na s. 234 otištěna fotografie...
Article
3
In: Sebrané spisy I. -- s. 741-908
Annotation: Poznámky k prvnímu svazku Klímových Sebraných spisů (ze šesti plánovaných dosud vyšel sv. 4 - Velký roman /Torst 1996/); po editorčině Upozornění...
Book Chapter
4
5
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 1, 1990, č. 18, 2. 8., s. 13
Annotation: S překladatelkou o jejích zkušenostech s vydáváním českých knih ve Francii.
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 1, 1990, č. 34, 22. 11., s. 5
Annotation: Replika na glosu: Král Petr (LN, č. 26).
Article
7
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 6, 2010, č. 11, 26. 5., s. 24-25
Annotation: Rozhovor o paralelním, francouzském a českém, vydávání spisů; s biografickou poznámkou o vydavatelce.
Article
8
In: Paternoster (Vídeň). -- R. 1983/1984, č. 4/5, s. 152-154
Annotation: Recenze; převzato z revue Café, č. 4, 1983.
Article
9
In: Velký roman. -- S. 7-33
Annotation: Přetištěná upravená předmluva k francouzskému (prvnímu úplnému) vydání v r. 1991; s úvodní poznámkou (s. 7) a ediční poznámkou (s. 619-668).
Book Chapter
10
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 7, 1996, č. 149, 26. 6., s. 19
Annotation: Rozhovor s bohemistkou, editorkou Sebraných spisů L. K.
Article
11
online
In: Forum [samizdat]. -- Č. 5, 1981, červenec, s. 42-50
Annotation: Recenze francouzského vydání Kunderova románu Kniha smíchu a zapomnění (orámováno citáty z děl Richarda Weinera a Jakuba Demla).
Article
12
In: Český román. -- S. 181-188
Annotation: Ediční poznámka; se seznamem cizích slov (s. 175-180); s fot. autora (zadní záložka); s komentářem textu (4. s. obálky).
Book Chapter
13
In: Sebrané spisy II. -- s. 653-658
Annotation: Komentář k edici úplného souboru 379 dnes známých dopisů L. Klímy z let 1905-1928; k přijaté korespondenci je přihlíženo jednak v rámci komentáře...
Book Chapter
14
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 16, 2005, č. 31, 1.-7. 8., s. 13-15
Annotation: Medailon L. Klímy s mezititulky Nahým tělem na mechu, Na hrázi věčnosti, Do nových časů, Nenechat se chytit. - Připojeny rozhovor s editorkou...
Article
15
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- R. 2006, č. 113, 12. 6., s. 10
iHned.cz [online]. -- 12. 6. 2006
Annotation: Článek o vydávání textů L. Klímy, připojen je rozhovor s E. Abrams.
Article
16
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 4, 2008, č. 34, 20. 8., s. 12
Annotation: S biografickou poznámkou o překladatelce a editorce a s otištěním eseje z připravovaného 3. svazku Spisů (Philosophica žurnalistica).
Article
17
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 14, 6. 9., s. 12-13
Annotation: Úryvek z románu L. Klímy "Český román", který dosud nebyl tiskem vydán, uvozen osvětlujícím textem E. Abrams.
Article
18
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 14, 6. 9., s. 13
Annotation: Ukázka ze "Sebraných spisů" L. Klímy, které E. Abrams edičně připravila.
Article
20
by Weiner, Richard, 1884-1937
Published [Les Cabannes] : Fissile, [2019].
Other Authors: '; ...Abrams, Erika, 1952- mzk2003181767...
Annotation: Soubor francouzsky psané vzájemné korespondence Richarda Weinera a příslušníků umělecké skupiny Le Grand Jeu z let 1927-1937; s uvedenou předmluvou,...
Book