By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 30, 2019, č. 50, 12. 12., s. 63
Annotation: Báseň; připojena nepodepsaná anotace sbírky "Nate tumáte" a bio-bibliografická poznámka.
Article
2
In: Voknoviny. -- Roč. [5], 2019, č. 20, březen, s. 40-42
Annotation: Rozhovor o Acherových aktuálních hudebních projektech, mj. zmíněna opera na motivy románu L. Klímy "Sternenhoch", a inspiracích v době zakázané...
Article
3
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 28, 2018, č. 81, 7. 4., s. 18
Annotation: Rozhovor A. Švamberka s I. Acherem o operní adaptaci romaneta L. Klímy "Utrpení knížete Šternenhocha" na Nové scéně Národního divadla v Praze.
Article
4
In: Národní divadlo. -- ISSN 1212-1045. -- 135. sezona 2017/2018, č. 8, duben 2018, s. 14-16
Annotation: Rozhovor s hudebním skladatelem I. Acherem o nové opeře "Sternenhoch" podle románové předlohy L. Klímy "Utrpení knížete Sternenhocha"; připojeny...
Article
5
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 29, 2019, č. 16, 8. 4., s. 12-14
Annotation: Rozhovor s hudebním skladatelem I. Acherem, mj. o opeře "Utrpení knížete Sternenhocha", napsané podle stejnojmenného románu L. Klímy a převedené...
Article
6
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 14, 6. 9., s. 4-5
Annotation: Rozhovor o setkání I. Achera s dílem L. Klímy, zejména s romanetem "Utrpení knížete Sternenhocha", pro jehož operní zpracování v Národním...
Article
7
In: Sternenhoch. -- S. 19-24
Annotation: Medailon Ladislava Klímy (v angličtině: s. 65-71); s uvedeným rozhovorem (v angličtině: s. 57-60), uvedeným nekrologem přetištěným z Lidových...
Book Chapter