By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 28, 2018, č. 39, 17. 9., s. 11
Annotation: Rozhovor o zvukové kompozici "Hra na uši" J. Adámka, která je inspirována texty J. Valocha.
Article
2
by Adámek, Jiří, 1977-
Published Praha : Nakladatelství Akademie múzických umění, 2010.
Annotation: Monografie vycházející z disertace obhájené na DAMU v roce 2009, jejíž jedna část je věnována odkazu E. F. Buriana a Voice-bandu; - kniha obsahuje...
Book
3
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 25, 2016, č. 14, 6. 9., s. 10-11
Annotation: Rozhovor s divadelním režisérem J. Adámkem o založení skupiny Boca Loca Lab, jeho divadelních inscenacích a hudebním divadle, které provozuje.
Article
4
In: Národní divadlo. -- ISSN 1212-1045. -- 132. sezona 2014/2015, č. 2, říjen 2014, s. 24
Annotation: O připravované divadelní inscenaci, vytvořené J. A. a Ivanem Lamperem, s biografickou poznámkou o autorovi.
Article
5
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 24, 2015, č. 20, 24. 11., s. 2
Annotation: Rozhovor o inscenaci, kterou připravuje J. Adámek v Experimentálním prostoru NoD.
Article
6
In: Národní divadlo. -- ISSN 1212-1045. -- 135. sezona 2017/2018, č. 7, březen 2018, s. 32
Annotation: Úryvek z divadelní hry "Nová Atlantida".
Article
7
In: Národní divadlo. -- ISSN 1212-1045. -- 132. sezona 2014/2015, č. 3, listopad 2014, s. 28
Annotation: Rozhovor se věnuje inscenaci hry Po sametu, jejíž premiéra byla 17. 11. 2014.
Article
8
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 29, 2019, č. 42, 7. 10., s. 20
Annotation: Rozhovor s divadelním režisérem J. Adámkem o osobnosti E. F. Buriana a o Burianově dramatizaci Máchova "Máje", jež bude uvedena v Divadle Alfred...
Article
9
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 31, 2020, č. 4, 31. 12., s. 93-97
Annotation: Soubor textů-zápisků, které vznikly na základě poslechu hudebně-literárních skladeb J. Typlta a M. Rataje "Zaškrábnutí"; připojena bio-bibliografická...
Article
10
online
In: Psí víno. -- ISSN 1801-0202. -- Roč. 20, 2017, č. 79, 27. 4., s. 112-119
Annotation: Rozhovor o propojení divadla a poezie; zejm. o autorových inscenacích "Bludiště seznamů" a "skončí to ústa".
Article
11
In: Nová Atlant1da. -- S. 10-14
Annotation: Komentář k inscenaci "Nové Atlantidy" se zabývá utopiemi a utopickým myšlením; s dalšími uvedenými texty (rozhovorem s autorem, statí o aktuálních...
Book Chapter
13
In: Svět a divadlo. -- ISSN 0862-7258. -- Roč. 28, 2017, č. 4, s. 22-43
Annotation: Anketa na téma experimentální divadlo. Tazatelé se zamýšleli nad jeho podstatou a dnešní podobou a nad rolí režiséra. Na toto téma uskuteční...
Article