By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 34, 2018, č. 7, 3. 10., s. [90]-93
Annotation: Článek se věnuje recepci díla L. Klímy.
Article
2
online
Webarchiv
In: Bubínek Revolveru [online]. -- 8. 3. 2012
Annotation: Článek o výskytu slova česnek v české a zahraniční poezii; zmiňováni jsou zejména V. Holan, V. Nezval, O. Březina, J. Holý a I. Wernisch.
Article
3
online
Webarchiv
In: Bubínek Revolveru [online]. -- 19. 3. 2012
Annotation: Článek o Haškově Švejkovi a zejména revize tvrzení J. Chalupeckého o tom, že Švejk není nijak fyziologicky popsán - je, ale podle autora to...
Article
4
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 28, 2018, č. 48, 19. 11., s. 10
Annotation: Medailon J. Hiršala.
Article
5
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 30, 2019, č. 1, 10. 1., s. 11
Annotation: Kritický referát o filmu, který je věnován básníku V. Effenbergerovi.
Article
6
online
Webarchiv
In: Bubínek Revolveru [online]. -- 20. 2. 2014
Annotation: Kritický komentář k učebnici literatury pro střední školy T. Poláškové, D. Milotové a Z. Dvořákové "Literatura : přehled středoškolského...
Article
7
online
Webarchiv
In: Bubínek Revolveru [online]. -- 29. 12. 2014
Annotation: Nekrolog spisovatele a překladatele J. Kovtuna. Autor zmiňuje Kovtunovy překlady poezie O. È. Mandel‘štama.
Article
8
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 29, 2019/2020, č. 52/1, 16. 12. 2019, s. 12
Annotation: Článek o rozhlasovém pořadu "Souzvuk", který bude 5. 1. 2020 věnován osobnosti literárního historika A. Pražáka a jeho vztahu k básníkovi...
Article
9
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 35, 2019, č. 10, 11. 12., s. 60-61
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 36, 2020, č. 6, 9. 6., s. 98-102
Annotation: Životopisný portrét I. Slavíka u příležitosti 100. výročí jeho narození.
Article
11
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 29, 2013, č. 5, 15. 5., s. 4
Annotation: Vzpomínka na Z. Frýborta, zesnulého 4. 4. 2013 ve věku nedožitých 82 let.
Article
12
online
Webarchiv
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- Roč. 28, 2013, č. 91, léto, s. 229-231
Bubínek Revolveru [online]. -- 18. 4. 2013
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 28, 2012, č. 10, 17. 12., s. 4
Annotation: Medailon u příležitosti 10. výročí úmrtí I. Slavíka.
Article
14
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- Roč. 28, 2013, č. 92, září, s. 218-219
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- Roč. 28, 2013, č. 90, březen, s. 216-217
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- Roč. 27, 2012, č. 86, březen, s. 234-236
Annotation: Úvaha o předsudečném přístupu k dílu L. F. Célina. Autor tento přístup dokládá úryvky z českých kritik, kterým oponuje úryvky z Célinovy...
Article
17
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- Roč. 27, 2012, č. 87, červen, s. 219-223
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 23, 2013, č. 46, 4. 11., s. 9
Annotation: Poznámka o rozhlasovém pořadu věnovaném osobnosti a tvorbě Louise Křikavy.
Article
19
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- Roč. 28, 2013, č. 93, prosinec, s. 222-223
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Aluze. -- ISSN 1803-3784. -- Roč. 17, 2013, č. 1, s. 85-87
Annotation: Glosa o básníkovi I. Slavíkovi a vlivech na jeho poezii.
Article