By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 7, 1997, č. 46, 24. 2., s. 5
Annotation: Medailon k nedožitým devadesátinám 22. 2.
Article
3
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 7, 1997, č. 53, 4. 3., s. 8
Annotation: Úvaha.
Article
4
In: Zpravodaj výboru národní kultury. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 4, 1997, č. 1, únor, s. 3-4
Annotation: Nekrolog; s poznámkou Projev spisovatelky V. A. při smutečním obřadu 13. 2. 1997 v motolském krematoriu.
Article
5
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 24, 1959, č. 31, 30. 7., s. 741
Annotation: Recenze tří knih pro dívky.
Article
6
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 5, 1949, č. 296, 21. 12., s. 10
Annotation: Článek o vztahu J. V. Stalina k literatuře.
Article
7
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 24, 1959, č. 44, 29. 10., s. 1052
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 9, 1999, č. 106, 7. 5., s. 14
Annotation: Nekrolog (bez uvedení podrobnějších dat).
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 3, 1990, č. 8, 22. 2., s. 13
Annotation: Rozhovor konaný v Praze 3. 12. 1989 se spisovatelkou a tajemnicí Svazu čs. spisovatelů.
Article
10
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1981, č. 4, 21. 1., s. 4
Annotation: Medailón k 65. narozeninám 19. 1.; příspěvek v pravidelné rubrice.
Article
11
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 11, 1982, č. 2, únor, s. 19-20
Annotation: Pozdrav k 75. narozeninám 22. 2.
Article
12
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 29, 1985, č. 8, říjen, s. 470-472
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 27, 1983, č. 10, prosinec, s. 630
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 13, 1984, č. 4, duben, s. 129
Annotation: Medailón k 50. narozeninám 3. 4.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 64, 1984, č. 159, 7. 7., s. 5
Annotation: Jubilejní kurzíva s osobním vyznáním.
Article
16
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 37, 1981, č. 52, 3. 3., s. 6
Annotation: K 80. narozeninám.
Article
17
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 32, 1988, č. 5, květen, s. 309
Annotation: Recenze.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 64, 1983, č. 297, 16. 12., s. 5
Annotation: Vzpomínka u příležitosti úmrtí ženy Vladislava Vančury 7. 12.
Article
19
20
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 61, 1981, č. 102, 1. 5., příl. Haló sobota, č. 17, s. 11
Annotation: Rozhovor o její tvorbě pro děti.
Article