By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Sudetenland. -- ISSN 0562-5173. -- Jg. 59, 2018, H. 2, S. 218-224
Annotation: Povídka M. Ajvaze v německém překladu; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 218).
Article
2
3
online
In: Literarni.cz [online]. -- ISSN 1803-0998. -- 12. 8. 2010
Annotation: Rozhovor s M. Ajvazem o jeho tvorbě.
Article
4
In: Lžička v šuplíku. -- Roč. 2, 2012, č. 3, říjen, s. 28
Annotation: Odpovědi na anketní otázky o literatuře a literární činnosti. Doplněno o bio-bibliografickou poznámku "Michal Ajvaz".
Article
5
6
by Ajvaz, Michal, 1949- jn19990000066{{{}}}}
Published Brno : Druhé město, 2006.
Annotation: Soubor esejů, mj.: Úzkost a smíření (Pokus o rozbor Osmi schematických básní pro Josefa Hiršala ze sbírky Ivana Wernische Proslýchá se [básně...
Book
7
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 11, 2000, č. 28, 5. 7., s. 15
Annotation: Čtenářská glosa.
Article
8
In: Estetika. -- ISSN 0014-1291. -- Roč. 37, 2000, č. 4, s. 1-23
Annotation: Studie.
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 10, 1999, č. 42, 20. 10., s. 2
Annotation: Omluva J. Vladislavovi za otištění textů z jeho samizdatu v bloku článků k 100. výročí narození H. Michauxe (LtN č. 40) bez Vladislavova souhlasu.
Article
10
In: Vražda v hotelu Intercontinental ; Návrat starého varana. -- s. [143]-[144]
Annotation: Autorův doslov k soubornému vydání jeho básnického a prozaického debutu.
Book Chapter
11
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 2, 1995, č. 2, 9. 1., s. 83
Annotation: Recenze.
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 6, 1995, č. 6, 9. 2., s. 7
Annotation: Recenze.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 4, 1993, č. 50, 16. 12., s. 4
Annotation: Polemika o nových pravidlech českého pravopisu. K témuž též: Hostovská Olga, Kam spěje čeština (s. 4); Fidelius Petr, Labutí píseň normalizace...
Article
14
In: Telegraf. -- ISSN 1210-0846. -- Roč. 2, 1993, č. 60, 13. 3., Příloha, s. 7
Annotation: Poznámka k otištěným básním z rukopisné sbírky P. K. Pro anděla.
Article
15
In: Filosofický časopis. -- ISSN 0015-1831. -- Roč. 38, 1990, č. 6, prosinec, s. 807-817
Annotation: K statím Bělohradský Václav Příchod doby cikánské aneb jak se toulat Evropou, a Eco Umberto Původnost v opakování (Svědectví 88/1989).
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 1, 1990, č. 19, 9. 8., s. 4
Annotation: S citacemi z knih P. K.; doplněno poznámkou: Lopatka Jan.
Article
17
In: Estetika. -- ISSN 0014-1291. -- Roč. 28, 1991, č. 3, s. 163-174
Annotation: Studie o vztahu jazyka literárního díla a skutečnosti.
Article
18
In: Estetika. -- ISSN 0014-1291. -- Roč. 28, 1991, č. 4, s. 224-227
Annotation: Úvaha o knize jako objektu.
Article
19
20
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 20, 2009, č. 10, 14. 5., s. 6-7
Annotation: Úvaha vyvolaná veřejnou rozpravou mezi P. Králem a J. Trávníčkem (8. 4., FF UK).
Article