By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 11, 2005, č. 23, 10. 6., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 11, 2005, č. 28, 15. 7., s. 2
Annotation: Recenze memoárů loutkoherečky a divadelní ředitelky.
Article
3
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 11, 2005, č. 38, 23. 9., s. 4
Annotation: Komentář k obsahu č. 31 bulletinu (červen 2005) zabývajícího se situací v Obci spisovatelů; s obsáhlou citací z přetištěného článku J....
Article
4
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 11, 2005, č. 39, 30. 9., s. 2
Annotation: Recenze knihy vzpomínek, mj. na S.K. Neumanna a J. Wericha.
Article
5
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 11, 2005, č. 41, 14. 10., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 11, 2005, č. 48, 2. 12., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 12, 2006, č. 2, 13. 1., s. 4
Annotation: O obsahu 35. čísla bulletinu Obce spisovatelů, mj. o článku V. Novotného o setkání spisovatelů v Luhačovacích s tématem literárních časopisů.
Article
8
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 12, 2006, č. 3, 20. 1., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 12, 2006, č. 6, 10. 2., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 10, 2004, č. 41, 8. 10., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 10, 2004, č. 43, 22. 10., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 10, 2004, č. 47, 19. 11., s. 4
Annotation: O potížích Obce spisovatelů.
Article
13
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 11, 2005, č. 3, 21. 1., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 11, 2005, č. 5, 4. 2., s. 4
Annotation: Komentář k změnám ve vedení Obce spisovatelů a k úrovni jeho bulletinu.
Article
15
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 11, 2005, č. 6, 11. 2., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 11, 2005, č. 17, 29. 4., s. 2
Annotation: Úvaha o údajném vytěsnění díla F.L. z české literatury současným režimem; vyvoláno jubilejní glosou o F.L. v rubrice Dnešní den deníku...
Article
17
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 11, 2005, č. 19, 13. 5., s. 4
Annotation: Komentář k několika článkům v březnovém čísle bulletinu Obce spisovatelů Dokořán, mj. k odmítnutí žádosti B. Trojaka a P. Stančíka zveřejnit...
Article
18
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 9, 2003, č. 49, 5. 12., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 9, 2003, č. 50, 12. 12., s. 4
Annotation: Kritika stati P. Janáčka Jan Drda jako autor ženského čtiva (Lidové noviny 1. 11. 2003), příl. Orientace), v níž kritik vidí snahu "Drdu zesměšnit...
Article
20
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 9, 2003, č. 52, 27. 12., s. 2
Annotation: Recenze.
Article