By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 67, 20. 3., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 12, s. 4
Annotation: Glosa o mylném tvrzení A. Strejčka, že V. Nezval napsal celého Edisona za jednu noc.
Article
2
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 10, 2004, č. 39, 24. 9., s. 4
Annotation: Kritika televizního Svátečního slova M. Uhdeho.
Article
3
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 10, 2004, č. 10, 5. 3., s. 4
Annotation: Polemická glosa k stejnojmenné úvaze J. Jandourka o státní podpoře literatury (Respekt č. 3/2004).
Article
4
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 6, 2000, č. 25, 23. 6., s. 1 a 3
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 6, 2000, č. 38, 22. 9., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 6, 2000, č. 38, 22. 9., s. 2
Annotation: Glosa usvědčující A. Koenigsmarka z nevzdělanosti. V (blíže neurčeném) článku v Salonu napsal, že "Fráňa Šrámek by asi nepoužil slovo...
Article
7
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 6, 2000, č. 45, 10. 11., s. 4
Annotation: Glosa k rozhlasové relaci J. Rejžka s B. Kubešovou, narážející ironicky názvem na název Rejžkovy knížky básní.
Article
8
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 9, 2003, č. 4, 24. 1., s. 4
Annotation: Glosa k článku J. Chuchmy o převozu ostatků K.H. Máchy (Mladá fronta Dnes).
Article
9
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 7, 2001, č. 15, 13. 4., s. 4
Annotation: Glosa k Slomkově recenzi Co zůstává ze značky V+W (Lidové noviny, 1. 2. 2001); v rubrice Sami o sobě.
Article
10
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 7, 2001, č. 16, 20. 4., s. 4
Annotation: Montáž úryvků z různých zdrojů zamýšlená jako polemika s předmluvou V. Justa Peripetie a návraty V+W v edici her V+W; v rubrice Sami o sobě.
Article
11
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 15, 2009, č. 25, 20. 6., s. 4
Annotation: Glosa k reflexi knihy v Kritickém klubu Jana Rejžka v Českém rozhlasu 6.
Article
12
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 16, 2010, č. 7, 13. 2., s. 4
Annotation: Kritická glosa k vystoupení M. Uhdeho a M. C. Putny v televizním diskusním pořadu Historie (o sjezdu čs. spisovatelů v roce 1956).
Article
13
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 24, 2014, č. 84, 9. 4., příl. Obrys - Kmen, roč. 20, č. 15, s. 4
Annotation: Polemika s textem Josefa Chuchmy o Adolfu Hoffmeisterovi (LN, 10. 1. 2014, s. 10).
Article
14
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 9, 2003, č. 39, 26. 9., s. 4
Annotation: Ironická glosa k údajné selektivnosti antologie.
Article
15
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 6, 2000, č. 47, 24. 11., s. 4
Annotation: Komentář k udělení státní ceny za literaturu K. Šiktancovi, připomínající někdejší jeho sbírku Patetická a chválu M. Červenky na ni.
Article
16
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 7, 2001, č. 28, 13. 7., s. 4
Annotation: Ironická glosa k záměně S.K. Neumanna za V. Nezvala, již se měl dopustit v rozhlasovém vystoupení J. Kratochvila.
Article