By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 54, 2006, č. 2/3, s. 228-239
Annotation: Studie, věnovaná instituci pražského Národního divadla jako místu avantgardního divadelního dění, v soustředění k Nezvalově hře Milenci...
Article
3
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 5, 1994, č. 3, září, s. 29-43
Annotation: Analýza nevydané hry; upravená kapitola knihy V. Ambros o Kohoutově rané dramatice "Pavel Kohout und die Metamorphosen des sozialistischen Realismus".
Article
4
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 40, 1992, č. 2/3, s. 286-290
Annotation: Příspěvek na konferenci Pražská strukturalistická škola, historie a perspektivy, konané u příležitosti 100. výročí narození Jana Mukařovského...
Article
5
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 3, 1992, č. 4, prosinec, s. 31-35
Annotation: Rozbor frašky J. K. Tyla "Fidlovačka" včetně pojednání o roli písně "Kde domov můj?" v ní.
Article
6
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 18, 2007, č. 41, 8. 10., s. 15
Annotation: Rozhovor s bohemistkou a teatroložkou.
Article
7
8
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 7, 1996, č. 4, prosinec, s. 19-23
Annotation: O americké recepci her Ze života hmyzu a R. U. R., uvedených v New Yorku v roce 1922.
Article
9
In: Czechoslovak and Central European Journal. -- ISSN 1056-005X. -- Vol. 10, 1991, No. 1, Summer, s. 73-82
Annotation: Analýza zaměřená na některé prvky výstavby textu: vypravěč, motiv domova, čas, motiv generací, obrazy vody. (Periodikum, v němž je tento text...
Article
10
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 26, 2015, č. 3, s. 165-167
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 26, 2015, č. 1, s. 109-114
Annotation: Interpretační studie.
Article
12
In: Brücken. Neue Folge. -- ISSN 1803-456X. -- Bd. 23, 2015, Heft 1/2, s. [181]-192
Annotation: Studie zabývající se postavou golema, která je spojena s pražskou židovskou kulturou, především pak s divadelním zobrazováním na počátku...
Article
14
online
In: Theatralia. -- ISSN 1803-845X. -- Roč. 17, 2014, č. 1, 15. 4., s. 363-365
Annotation: Recenze.
Article
15
online
In: Theatralia. -- ISSN 1803-845X. -- Roč. 15, 2012, č. 2, 15. 10., s. 74-88
Annotation: Studie o teatrologických textech Jana Mukařovského, Romana Jakobsona a Petra Bogatyreva z roku 1923 a o jejich dalším vlivu v oblasti myšlení o...
Article
16
online
In: Theatralia. -- ISSN 1803-845X. -- Roč. 13, 2010, č. 2, 15. 10., s. 40-55
Annotation: Studie o různých podobách zobrazení postavy Golema.
Article
17
online
In: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Theatralia. Řada teatrologická (Q). -- Roč. 52, 2003, č. 6, s. 139-151
Annotation: Přepracovaná česká verze příspěvku předneseného na konferenci o pražském německém divadle pořádané Divadelním ústavem v Praze v roce...
Article
18
by Ambros, Veronika, 1947- jn19990009488{{{}}}}, Kaibach, Bettina, Pešek, Jiří, 1954-
Published Köln ; Weimar ; Wien : Böhlau Verlag, 2006.
Annotation: Sborník, s oddíly: Geschichte, Politik und Kultur; Literatur; Film und Musik; Kunst und Museale Darstellung; - s Kurzbiographien der Autoren (s. 531-539);...
Book
19
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 57, 2009, č. 6, prosinec, s. 891-913
Annotation: Recenzní blok k níže zmíněné čtyřsvazkové publikaci. Uvozeno redakční poznámkou.
Article
20
Annotation: Kolektivní monografie nabízí pohledy do dějin ženského psaní v různých oblastech střední Evropy (konkrétně v Čechách, Polsku, Maďarsku,...
Book