By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 14, 2018, č. 24, 21. 11., s. 26
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 30, 2019, č. 9, 2. 5., s. 3
Annotation: Recenze na román S. Mawera "Pražské jaro".
Article
3
4
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 8, 2012, č. 19, 12. 9., s. 20
Annotation: Poznámka o literárním festivalu konajícím se 14.-16. 9. 2012.
Article
5
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 8, 2012, č. 19, 12. 9., s. 21
Annotation: Poznámka o 4. ročníku festivalu, věnovaném tentokrát připomínce 90. výročí narození J. Skácela.
Article
6
7
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 8, 2012, č. 16, 1. 8., s. 20
Annotation: Zpráva o výstavě.
Article
8
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 8, 2012, č. 21, 10. 10., s. 19
Annotation: Zpráva o chystané akci.
Article
9
In: Náhlý klid. -- s. 97-100
Annotation: Doslov; - s bio-bibliografickou poznámkou o autorovi (přední a zadní záložka, s fot.).
Book Chapter
10
In: Pepř v srdci. -- s. 67-69
Annotation: Doslov; s fot. autora (4. s. obálky).
Book Chapter
11
In: Na vahách. -- s. 84-86
Annotation: Doslov k průřezu autorčinou básnickou tvorbou; s Ediční poznámkou (s. 87-89, s fot. autorky).
Book Chapter
12
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. [2], 2006, č. 37, 13. 9., s. 28
Annotation: Recenze v rubrice Knihy.
Article
13
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. [2], 2006, č. 39, 27. 9., s. 28
Annotation: Recenze v rubrice Knihy.
Article
14
15
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. [2], 2006, č. 44, 1. 10., s. 28
Annotation: Recenze v rubrice Knihy.
Article
16
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. [2], 2006, č. 46, 15. 11., s. 28
Annotation: Recenze v rubrice Knihy.
Article
17
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. [2], 2006, č. 50, 13. 12., s. 28
Annotation: Recenze v rubrice Knihy.
Article
18
In: Střípky. -- s. 83-85
Annotation: S Ediční poznámkou ediční rady Balt-East (s. 85-86).
Book Chapter
19
In: Cukrárna. -- s. 192
Annotation: Poznámka k autorčině prvotině.
Book Chapter
20
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 61, 2013, č. 3, červenec, s. 351-368
Annotation: Studie se zabývá knihou M. Blahynky jako jedním z nejsystematičtějších a nejreprezentativnějších dobových pokusů konstruovat a legitimizovat...
Article