By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


3
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 16, 2005, č. 33, 18. 8., s. 49
Annotation: Odpověď H. A. se týká její současné zaneprázdněnosti; přetištěno in Právo 25. 8. 2005, příl. Salon, č. 432, s. 2 s poznámkou O koze a...
Article
5
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 12, 2002, č. 95, 23. 4., s. 11
Annotation: Rozhovor s oceněnou spisovatelkou.
Article
6
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 12, 2002, č. 99, 27. 4., příl. Magazín Právo, s. 16-17
Annotation: Rozhovor.
Article
7
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 12, 2002, č. 122, 27. 5., s. 23
Annotation: Rozhovor.
Article
8
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 13, 2002, č. 173, 27. 7., s. C8
Annotation: Rozhovor.
Article
9
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 12, 2002, č. 172, 26. 7., s. 25
Annotation: Rozhovor.
Article
10
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 13, 2002, č. 33, 15. 8., s. 48-50
Annotation: Rozhovor.
Article
11
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 13, 2002, č. 16, 3. 10., s. 1, 8-9
Annotation: Rozhovor; na s. 12-15 otištěna povídka H. A. Lehkost železného muže.
Article
12
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 18, 2002, č. 10, s. 30-32
Annotation: Rozhovor.
Article
13
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 12, 2002, č. 287, 10. 12., s. 15
Annotation: Rozhovor u příležitosti vydání její knihy; připojena poznámka o knize od F. Cingera nazvaná Osm tahů štětcem.
Article
14
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 22, 2011, č. 1, 6. 1., příl. Interview, s. 4-5
Annotation: Rozhovor; s biografickou poznámkou.
Article
15
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 20, 2010, č. 250, 27. 10., s. 9
Annotation: Poznámka o knize D. Šimkové.
Article
16
In: Grand Biblio. -- ISSN 1802-3320. -- Roč. 3, 2009, č. 3, 24. 2., s. 4-5
Annotation: Rozhovor.
Article
17
19