By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 16, 1972, č. 10, prosinec, s. 682-686
Annotation: Studie o vývoji tvorby R.L. pro mládež.
Article
2
In: Blok. -- ISSN 1802-4939. -- Roč. 1, 1946/1947, č. 2/3, 2. 12. 1946, příl. Blok P, s. 23-25
Annotation: Medailon J. Š. Kubína.
Article
3
In: Blok. -- ISSN 1802-4939. -- Roč. 1, 1946/1947, č. 4/5, 15. 3. 1947, příl. Blok P, s. 59-60
Annotation: Stať o (české) próze pro děti a mládež.
Article
4
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 58, 1950, č. 274, 22. 11., s. 7
Annotation: Informační glosa o činnosti a vydávání publikací pro výuku literatury na školách, které zajišťuje Výzkumný ústav pedagogický.
Article
5
In: Štěpnice. -- ISSN 2336-8624. -- Roč. 3, 1949/1950, č. 10, 1. 6. 1950, s. 302-307
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Štěpnice. -- ISSN 2336-8624. -- Roč. 1, 1946/1947, č. 11, únor 1947, s. 321-325
Annotation: Analytická stať o problematice prózy pro mládež.
Article
7
In: Úhor. -- Roč. 29, 1941, č. 8, 27. 10., s. 145-146
Annotation: O etických požadavcích na dětskou literaturu.
Article
8
In: Úhor. -- Roč. 30, 1942, č. 5/6, 12. 6., s. 74-81
Annotation: O využití různých literárních žánrů v dětské literatuře.
Article
9
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. [64], 1948, č. 27, 1. 2., s. 7
Annotation: Úryvek z románu "Údolí se zvedla".
Article
10
In: Literatura ve škole. -- ISSN 0456-2518. -- Roč. 6, 1958, č. 3, březen, s. 121-129
Annotation: Literárně-teoretický článek o povídce jako žánru.
Article
11
In: Štěpnice. -- ISSN 2336-8624. -- Roč. 3, 1949/1950, č. 4, prosinec 1949, s. 109-112
Annotation: Stať o Juliu Fučíkovi.
Article
12
In: Literatura ve škole. -- ISSN 0456-2518. -- Roč. 6, 1958, č. 5, květen, s. 188-198
Annotation: Metodologický článek o výuce esetiky na základě literaturních děl.
Article
13
In: Štěpnice. -- ISSN 2336-8624. -- Roč. 1, 1946/1947, č. 10, leden 1947, s. 310-311
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Štěpnice. -- ISSN 2336-8624. -- Roč. 1, 1946/1947, č. 10, leden 1947, s. 312-313
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Štěpnice. -- ISSN 2336-8624. -- Roč. 1, 1946/1947, č. 12, březen 1947, s. 372
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Štěpnice. -- ISSN 2336-8624. -- Roč. 1, 1946/1947, č. 12, březen 1947, s. 372-373
Annotation: Recenze.
Article
17
In: List Sdružení moravských spisovatelů. -- ISSN 2336-8527. -- Roč. 2, 1947, č. 1/2, listopad, s. 14-17
Annotation: Úryvek z románu.
Article
18
In: Literatura ve škole. -- ISSN 0456-2518. -- Roč. 1, 1953, č. 6, červen, s. 182-186
Annotation: Metodologický článek o výuce literatury a využití poezie v ní.
Article
19
In: Literatura ve škole. -- ISSN 0456-2518. -- Roč. 1, 1953, č. 7, září, s. 213
Annotation: Článek o zařazení lidové slovesnosti do výuky.
Article
20
In: Literatura ve škole. -- ISSN 0456-2518. -- Roč. 1, 1953, č. 7, září, s. 224-225
Annotation: Metodologický článek o výuce poezie jako výchovného prostředku mládeže v socialistickém státním zřízení.
Article