By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Noviny Slezské univerzity. -- ISSN 1801-1071. -- Roč. 11, 2005/2006, č. 1, říjen 2005, s. 29
Annotation: Referát.
Article
2
In: Noviny Slezské univerzity. -- ISSN 1801-1071. -- Roč. 11, 2005/2006, č. 1, říjen 2005, s. 29
Annotation: Referát o českých příspěvcích na česko-polské literárněvědné a jazykové konferenci.
Article
3
In: Noviny Slezské univerzity. -- ISSN 1801-1071. -- Roč. 11, 2005/2006, č. 3, únor 2006, s. 7
Annotation: Medailon částečně zpracovaný jako rozhovor u příležitosti jmenování D. Vlašínové docentkou pro obor Dějiny slovanských literatur - Česká...
Article
4
In: Noviny Slezské univerzity. -- ISSN 1801-1071. -- Roč. 11, 2005/2006, č. 3, únor 2006, s. 34-35
Annotation: Referát o výstavě.
Article
5
In: Noviny Slezské univerzity. -- ISSN 1801-1071. -- Roč. 10, 2004/2005, č. 2, listopad 2004, s. 5
Annotation: Zpráva o udělení 21. 9. u příležitosti 19. setkání českých a slovenských autorů literatury faktu v Letohradě.
Article
6
In: Noviny Slezské univerzity. -- ISSN 1801-1071. -- Roč. 10, 2004/2005, č. 2, listopad 2004, s. 29
Annotation: O desetileté historii literární soutěže.
Article
7
In: Noviny Slezské univerzity. -- ISSN 1801-1071. -- Roč. 10, 2004/2005, č. 2, listopad 2004, s. 35
Annotation: Referát o aktu 15. 9. 2004 v rámci tradičního festivalu.
Article
8
In: Noviny Slezské univerzity. -- ISSN 1801-1071. -- Roč. 10, 2004/2005, č. 4, březen 2005, s. 20
Annotation: Referát o dvoudenním sympoziu "o úloze knih a knihoven v estetické a etické výchově" (Opava, 16. - 17. 2. 2005).
Article
9
In: Noviny Slezské univerzity. -- ISSN 1801-1071. -- Roč. 9, 2003/2004, č. 1, listopad 2003, s. 31
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Noviny Slezské univerzity. -- ISSN 1801-1071. -- Roč. 9, 2003/2004, č. 2, únor 2004, s. 36
Annotation: Referát o literárním večeru a vydaném stejnojmenném sborníku.
Article
11
In: Noviny Slezské univerzity. -- ISSN 1801-1071. -- Roč. 9, 2003/2004, č. 2, únor 2004, s. 29
Annotation: O Martinkových překladech z polštiny.
Article
12
In: Noviny Slezské univerzity. -- ISSN 1801-1071. -- Roč. 9, 2003/2004, č. 2, únor 2004, s. 17
Annotation: Referát o knihovnickém semináři.
Article
13
In: Noviny Slezské univerzity. -- ISSN 1801-1071. -- Roč. 11, 2005/2006, č. 5, červen 2006, s. 44
Annotation: O historii soutěže u příležitosti chystaného vyhlášení výsledků 12. ročníku v rámci festivalu Bezručova Opava; s reprodukcemi obálek 11...
Article
14
In: Noviny Slezské univerzity. -- ISSN 1801-1071. -- Roč. 11, 2005/2006, č. 5, červen 2006, s. 47
Annotation: Poznámka o výstavě v Památníku Petra Bezruče v Opavě k 170. výročí prvního vydání básně.
Article
15
In: Noviny Slezské univerzity. -- ISSN 1801-1071. -- Roč. 7, 2001/2002, č. 2/3, 28. 2. 2002, s. 9
Annotation: Medailon (částečně rozhovor) historika českých dějin 20. století, autora literatury faktu.
Article
16
In: Noviny Slezské univerzity. -- ISSN 1801-1071. -- Roč. 6, 2000/2001, č. 1, říjen 2000, s. 18
Annotation: Referát o konferenci Deset let poté. Česká a slovenská literatura po 17. listopadu 1989.
Article
17
In: Noviny Slezské univerzity. -- ISSN 1801-1071. -- Roč. 6, 2000/2001, č. 1, říjen 2000, s. 13
Annotation: Medailon, částečně rozhovor s prozaičkou.
Article
18
In: Noviny Slezské univerzity. -- ISSN 1801-1071. -- Roč. 6, 2000/2001, č. 1, říjen 2000, s. 12
Annotation: O výsledcích 6. ročníku celostátní soutěže mladých prozaiků; vyhlášení soutěže na rok 2001.
Article
19
In: Noviny Slezské univerzity. -- ISSN 1801-1071. -- Roč. 8, 2002/2003, č. 5, 29. 8. 2003, s. 9
Annotation: Referát o setkání s prozaikem a velvyslancem SR v ČR na Filozoficko-přírodovědecké fakultě v Opavě 13. 5. 2003.
Article
20
In: Noviny Slezské univerzity. -- ISSN 1801-1071. -- Roč. 8, 2002/2003, č. 5, 29. 8. 2003, s. 56
Annotation: O setkání s autorkou knihy 7. 4. 2003; se záznamem jejích výroků.
Article