By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


Josef Augustin

Josef Augustin (born 18 May 1942) is a Czech chess International Master (1976), Czechoslovak Chess Championship winner (1965). Provided by Wikipedia
1
In: Zpravodaj Wolkrova Prostějova. -- R. 1988, č. 1, 15. 6., s. 2-4
Annotation: Wolkrův Prostějov; článek předsedy OV WP.
Article
2
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 30, 2020, č. 20, 24. 1., s. 11
Annotation: Medailon B. Eliáše u příležitosti výročí 100 let od jeho narození.
Article
3
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 145, 24. 6., s. 13
Annotation: Reportáž z poběhnuvšího 62. ročníku literárního festivalu "Wolkrův Prostějov"; připojen seznam laureátů Wolkrova Prostějova v sekci Sóloví...
Article
4
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 215, 16. 9., s. 12
Annotation: Článek o programu 12. ročníku divadelní přehlídky "Aplaus" (7.-31. 10. 2019, Prostějov).
Article
5
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 227, 1. 10., s. 11
Annotation: Portrét J. Kühndela, zakladatele prostějovského archivnictví a muzejnictví.
Article
6
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 30, 2020, č. 76, 30. 3., s. 12
Annotation: Reportáž ze křtu čtyřdílné publikace děl J. Wolkera, která vyšla u příležitosti výročí 120 let od jeho narození. V Prostějově u této...
Article
7
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 105, 7. 5., s. 13
Annotation: Článek o průběhu vyhlašování "Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury".
Article
8
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 122, 28. 5., s. 13
Annotation: Článek představuje osobnosti a instituce, kterým byla předána Cena města Prostějova za rok 2017. Cenu získala mj. H. Lužná a Loutkové divadlo...
Article
9
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 30, 2020, č. 203, 31. 8., s. 13
Annotation: Článek o uskutečnění přehlídky uměleckého přednesu a divadel poezie v Prostějově, který bude probíhat za zvýšených hygienických opatření.
Article
10
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 30, 2020, č. 215, 14. 9., s. 13
Annotation: Článek o proběhnuvším 63. ročníku festivalu Wolkrův Prostějov; připojen seznam laureátů v kategorii Recitátoři a Divadla poezie.
Article
11
In: Lípa. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 23, 2018, č. 3, s. 103-104
Annotation: Článek o průběhu vyhlašování "Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury".
Article
12
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 125, 31. 5., s. 11
Annotation: Článek o historii Čtenářského spolku v Prostějově, který byl založen 14. 5. 1849.
Article
13
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 185, 12. 8., s. 6, příl. Naše pravda, č. 31, s. IV
Annotation: Portrét E. Husserla, prostějovského rodáka. Rada města Prostějov 27. 5. ustanovila porotu soutěže o návrh sochy E. Husserla.
Article
14
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 45, 23. 2., s. 11
Annotation: Medailon J. Uhra, spoluzakladatele moderní pedagogiky a rodáka z Prostějova.
Article
15
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 54, 5. 3., s. 11
Annotation: Medailon R. Závodného; připojena jeho báseň "Den".
Article
16
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 9, 12. 1., s. 11
Annotation: Medailon E. Valenty.
Article
17
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 15, 19. 1., s. 11
Annotation: Medailon B. Krapky, který se v Prostějově mj. věnoval amatérskému divadlu a přátelil se s J. Wolkerem.
Article
18
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 82, 9. 4., s. 11
Annotation: Nekrolog J. Dolívky.
Article
19
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 119, 25. 5., s. 11
Annotation: Článek o "Klubu historickém a státovědeckém" (1921-1949, Prostějov), na který navázal v roce 2011 "Klub historický a státovědný".
Article
20
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 174, 30. 7., s. 11
Annotation: Portrét A. Jellinka.
Article