By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
původní lístek v RETROBI
In: Světozor. -- Roč. 12, 1878, č. 1, 4. 1.; č. 3 – č. 8, 18. 1. – 22. 2.; č. 10 – č. 24, 8. 3. – 14. 6.
Article
2
původní lístek v RETROBI
In: Hlas národa. -- Roč. 1886, č. 112, 22. 4.
Annotation: Vypravování o autorově návštěvě u J. J. Strossmayera v Dakově a informace o mnohostranné Strossmayerově činnosti.
Article
3
původní lístek v RETROBI
In: Květy. -- Roč. 17, 1895, č. 3, sv. I, s. 271–276.
Annotation: Nástin života a literární činnosti.
Article
4
původní lístek v RETROBI
In: Osvěta. -- Roč. 35, 1905, díl 2, č. 9, s. 765–783; č. 10, s. 870–884; č. 11, s. 962–975; č. 12, s. 1053–1065.
Article
5
původní lístek v RETROBI
In: Osvěta. -- Roč. 36, 1906, díl 1, č. 4, s. 289–302; č. 5, s. 403–413; č. 6, s. 481–490.
Article
6
7
původní lístek v RETROBI
In: Ženský svět. -- Roč. 26, 1922, č. 7, 15. dubna, s. 86–87.
Annotation: K šedesátinám G. Preissové. Preissová, Gabriela.
Article