By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 27, 2018, č. 19, 13. 11., s. 6
Annotation: Referát.
Article
2
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 1, 2005, č. 5, 2. 11., s. 7
Annotation: Referát; v rubrice Depeše.
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 15, 2004, č. 43, 18. 10., s. 9
Annotation: Medailon dramatičky oceněné Nobelovou cenou.
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 14, 2005, č. 3, 8. 2., s. 11
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 12, 2001, č. 1, březen, s. 27-34
Annotation: Studie - rozbor díla.
Article
6
In: Rukopis. -- ISSN 1801-7630. -- Roč. 1, 2007, č. 3, s. 137-143
Annotation: O překládání hry E. Jelinekové.
Article
7
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 25, 2014, č. 2, [září], s. 157-167
Annotation: O autorčině práci na překladech dramat Elfriede Jelinekové.
Article
8
In: Magazín Klubu Vltava. -- ISSN 2533-6967. -- Roč. 22, 2017, č. 3, s. 16-17
Annotation: Rozhovor se Z. Augustovou o rakouských dramaticích a překladech jejich her.
Article
9
In: Text a divadlo. -- ISBN 978-80-200-3108-2. -- S. 139-150
Annotation: Studie sleduje funkce dramatického textu v současném postdramatickém divadle, převážně na příkladu her E. Jelinek.
Book Chapter
10
In: Theatralia. -- ISSN 1803-845X. -- Roč. 21, 2018, č. 1, 15. 12., Supplementum, s. 39-47
Annotation: Interpretační heslo divadelní hry V. Dyka "Veliký Mág"; součástí hesla je též bibliografie ohlasů a přehled českých i světových inscenací.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 10, 1999, č. 8, 24. 2., s. 13
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Plav. -- ISSN 1802-4734. -- Roč. 15, 2019, č. 3, s. 5-8
Annotation: Rozhovor o překladech německé dramatické tvorby a o obtížích při inscenacích německých her v České republice; připojena bio-bibliografická...
Article
13
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 31, 2020, č. 1, leden, příl. Divadlo a film, s. [1]
Annotation: Článek o konání 24. ročníku Pražského divadelního festivalu německého jazyka.
Article
14
by Augustová, Zuzana, 1963- xx0009513{{{}}}}
Published Praha : Transteatral : Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2018.
Other Authors: '; ...Augustová, Zuzana, 1963- xx0009513...
Annotation: Výbor ze studií a kritických statí obsahuje texty věnované inscenacím německy píšících autorů u nás, jejich české recepci, působení Pražského...
Book
15
In: Létající ryba. -- R. 1990, č. 1, s. 31-32
Annotation: Referát o provedení hry 3. ročníkem DAMU v klubu v Řeznické; s rozborem díla.
Article
16
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 3, 2007, č. 20, 16. 5., s. 6
Annotation: Recenze zmiňující mj. i překladatelčinu prózu Čas mezi tehdy a teď.
Article
17
In: Svět a divadlo. -- ISSN 0862-7258. -- Roč. 20, 2009, č. 1, s. 56-62
Annotation: Referát, mj. o čtení F. Mayröckerové a B. Grögerové ve Viole 29. 10. 2008 v rámci 13. ročníku Pražského divadelního festivalu německého...
Article
18
In: Expresionistické drama z českých zemí. -- ISBN 978-80-200-3162-4. -- S. 27-41
Annotation: Studie pojednává o německy psaném expresionistickém dramatu z českých zemí, jehož těžiště klade do 10. let 20. století (konkrétně zmiňovaní...
Book Chapter
19
by Augustová, Zuzana, 1963- xx0009513{{{}}}}, Bayer, Konrad, 1932-1964, Wiener, Oswald, 1935-
Published Praha : Academia : Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze, 2020.
Other Authors: '; ...Augustová, Zuzana, 1963- xx0009513...
Annotation: Monografie věnující se poválečnému rakouskému dramatu, zejména tvorbě autorů Vídeňské skupiny, E. Jandla a E. Jelinek, které spojuje experimentální...
Book
20
In: Písek a jiné kousky. -- s. 11-22
Annotation: Úvodní portrét k výboru z dramatických textů A. Goldflama (obsahuje hry: Návrat ztraceného syna; Biletářka; Útržky z nedokončeného románu;...
Book Chapter